معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
سوابق تحصیلی
  
  
سمتمعاون توسعه و منابع انسانی
دسته بندیمعاون توسعه مديريت و منابع
نامعباس
نام خانوادگیفرامرزي
تلفن مستقیم33331280-3
نمابر33331287
تلفن داخلی300
سوابق تحصیلی
ليسانس حسابداري
پست الکترونیکboushehr@rmto.ir
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان بوشهر میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"