اداره کل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان بوشهر : اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات بازگشت به صفحه قبل
 

 معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
سوابق تحصیلی
  
  
سمترییس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات
دسته بندیاداره فناوري اطلاعات و ارتباطات
ناممريم
نام خانوادگیكريمي
تلفن مستقیم33331280-3
نمابر33331287
تلفن داخلی312
سوابق تحصیلی
ليسانس كامپيوتر
پست الکترونیکma_karimi@yahoo.com
عکس
 
سمتکارشناس شبکه
دسته بندیاداره فناوري اطلاعات و ارتباطات
ناممحسن
نام خانوادگیمقدسی
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی314
سوابق تحصیلی
لیسانس برق و قدرت
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان بوشهر میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"