معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
سوابق تحصیلی
  
  
سمترییس حمل و نقل کالا
دسته بندیاداره حمل‌ونقل كالا
ناممهدی
نام خانوادگیشهابی
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی
سوابق تحصیلی
فوق لیسانس راه و ترابری
پست الکترونیکboushehr@rmto.ir
عکس
 
سمتکارشناس حمل و نقل کالا
دسته بندیاداره حمل‌ونقل كالا
نامحبیبه
نام خانوادگیباباعلی
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی
سوابق تحصیلی
لیسانس شیمی
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان بوشهر میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"