معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
سوابق تحصیلی
  
  
سمترئیس اداره ترانزيت
دسته بندیاداره ترانزيت و امور بين‌الملل
نامسيد يوسف
نام خانوادگیعلويزاده
تلفن مستقیم33331280-3
نمابر33331287
تلفن داخلی
سوابق تحصیلی
ليسانس معارف
پست الکترونیکboushehr@rmto.ir
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان بوشهر میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"