اداره کل راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي استان بوشهر : اداره سرمایه گذاری و امور بازرگانی بازگشت به صفحه قبل
 

 معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
سوابق تحصیلی
  
  
سمترئیس اداره سرمایه گذاری
دسته بندیاداره سرمايه گذاري و امور بازرگاني
نامحسين
نام خانوادگیمعتقد
تلفن مستقیم33331280-3
نمابر33331287
تلفن داخلی
سوابق تحصیلی
ليسانس عمران
پست الکترونیکboushehr@rmto.ir
عکس
 
سمتکارشناس سرمایه گذاری و بازرگانی
دسته بندیاداره سرمايه گذاري و امور بازرگاني
نامحامد
نام خانوادگیشهابی
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی
سوابق تحصیلی
فوق لیسانس عمران
پست الکترونیک
عکس
 
سمتکارشناس اداره سرمایه گذاری و امور بازرگانی
دسته بندیاداره سرمايه گذاري و امور بازرگاني
نامحمیدرضا
نام خانوادگیمتین
تلفن مستقیم33331281-3
نمابر33331287
تلفن داخلی
سوابق تحصیلی
لیسانس مهندسی برق
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان بوشهر میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"