معرفی کارکنان

 
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
ضمايم
سمتمسئول روابط عمومي
دسته بندیاداره روابط عمومي
نامسيد طالب
نام خانوادگیلواساني فرد
تلفن مستقیم33331280-3
نمابر33331287
تلفن داخلی390
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
ليسانس آسيب شناسي اجتماعي
تالیفات
پست الکترونیکboushehr@rmto.ir
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان بوشهر میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"