معرفی کارکنان

 
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
ضمايم
سمتمدير كل
دسته بندیمدير كل
نامسيد حميدرضا
نام خانوادگیعلم
تلفن مستقیم33331280-3
نمابر33331287
تلفن داخلی100
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
ليسانس مديريت دولتي
تالیفات
پست الکترونیکhr_alam@yahoo.com
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان بوشهر میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"