سيد حميدرضا علممدير كلبوشهر - خيابان رئيسعلي دلواري - نبش چهارراه كشتيراني33331286- 07733331287- 077
مهدی شهابیمعاون حمل‌ونقلبوشهر - خيابان رئيسعلي دلواري - نبش چهارراه كشتيراني33336186- 077
سيدطالب لواسانيروابط عموميبوشهر - خيابان رئيسعلي دلواري - نبش چهارراه كشتيراني
علیرضا پوررضامعاون راهداریبوشهر - خيابان رئيسعلي دلواري - نبش چهارراه كشتيراني
تلفنخانهتلفنخانهبوشهر - خيابان رئيسعلي دلواري - نبش چهارراه كشتيراني3 -33331281- 07733331287- 0771

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان بوشهر میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"