آمار و اطلاعات

 
  
  
تعاريف و مفاهيم .pdf
  
خلاصه آمار مديريتي.pdf
  
فصل اول - امور فني و زيربنايي.pdf
  
فصل پنجم - امور راهداري و ايمني.pdf
  
فصل چهارم - حمل ونقل بين المللي.pdf
  
فصل دوم - حمل ونقل كالا.pdf
  
فصل سوم - حمل و نقل مسافر.pdf
  
فصل ششم - برنامه ريزي و حمل ونقل هوشمند.pdf
  
گزيده هاي آماري استانها.pdf
  
مقدمه - فهرست جداول -معرفي سازمان.pdf
  

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان بوشهر میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"