آمار و اطلاعات

 
  
  
پيشگفتار و فهرست مندرجات.PDF
  
تعاريف و مفاهيم.PDF
  
خلاصه آمار و نمودارهاي مديريتي.PDF
  
فصل اول - امور فني و زيربنايي.PDF
  
فصل پنجم - امور ايمني و ترافيك.PDF
  
فصل چهارم - حمل و نقل بين المللي.PDF
  
فصل دوم - حمل و نقل كالا.PDF
  
فصل سوم - حمل و نقل مسافر.PDF
  
فصل ششم - برنامه ريزي و حمل ونقل هوشمند.PDF
  
فصل هفتم - مصرف انرژي.PDF
  
معرفي سازمان.PDF
  

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان بوشهر میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"