آمار و اطلاعات

 
  
  
تعداد تلفات برون شهری و روستایی استان بوشهر.pdf
  
تعداد سفر انجام شده باری ومیزان بار جابجا شده  .pdf
  
تعداد سفر مسافری و میزان مسافر جابجا شده.pdf
  
وضعیت ناوکان باری و مسافری.pdf
  

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان بوشهر میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"