پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

تجلیل ازخدمات راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهردرکمک رسانی به مناطق سیل زده لرستان وخوزستان باحضور معاون وزیر راه و شهرسازی


تجلیل ازخدمات راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهردرکمک رسانی به مناطق سیل زده لرستان وخوزستان باحضور معاون وزیر راه و شهرسازی

تاریخ انتشار: 1398/03/04

​درآیینی باحضور مهندس حسن نیا معاون وزیرراه و شهرسازی ورییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور ،مهندس قربانی عضوهیات عامل ومعاون حمل ونقل این سازمان ،مدیران کل راهداری وحمل ونقل جاده ای وراه وشهرسازی استان وجمعی ازمدیران وکارکنان اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای ازتلاشهاوخدمات 54تن از نیروهای راهداری  وحمل ونقل جاده ای استان بوشهردرخدمت رسانی به مناطق سیل زده لرستان وخوزستان تجلیل شددراین آیین مهندس حسن نیامعاون وزیرراه وشهرسازی ورییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشوربااشاره به خدمات بی بدیل راهداری وحمل ونقل درمناطق سیل زده استانهای گلستان،لرستان وخوزستان گفت: خدمات کم نظیری شامل بازگشایی راه،پاکسازی محورها،ایجادپل موقت وتعمیرومرمت محورهای ارتباطی  وهمچنین رساندن مایحتاج ضروری این مناطق باهمکاری ادارات راهداری وحمل ونقل استانها،تشکلهای صنفی وپیمانکاران طرف قرارداددرمناطق سیل زده صورت گرفته که تقدیرورضایت مندی مردم ومسئولان را درپی داشته است
وی افزود:نیروهای راهداری استان بوشهرازجمله نیروهایی بودندکه درروز های نخست جاری شدن سیل به لرستان وخوزستان اعزام شدند وآنگونه که خودم ازنزدیک شاهدبودم انصافا خدمات ارزشمندی رانیز انجام دادند
مهندس حسن نیابااظهارخرسندی ازحضوردرجمع راهداران حاضردرکمک رسانی به مناطق سیل زده تصریح کرد:برای من حضوردرجمع شماکه باجان ودل به مردم لرستان وخوزستان کمک کردیدافتخاربزرگی است وازاینکه امروز درجمع صمیمی شماهستم بسیارمسرورم
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: توفیق خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور افتخار ارزشمندی است و من امروز اینجا هستم تا بعنوان خادم شما درسازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ازتلاشهای شما تقدیرکنم
در این آیین همچنین مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان باقدردانی ازحضورمعاون وزیرورییس سازمان درجمع همکاران اعزامی به استانهای لرستان وخوزستان گفت: برای خدمت رسانی به مناطق سیل زده لرستان وخوزستان مجموعا 50نفرنیروی ماهرومتخصص راهداری درقالب چهاراکیپ با43دستگاه ماشین الات سنگین  شامل 3دستگاه لودر،3دستگاه بلدوزر،2دستگاه بیل مکانیکی،6دستگاه کمرشکن،20دستگاه کمپرسی ،1دستگاه گریدر،2دستگاه غلطک،1 دستگاه آب پاش باپشتیبانی 4دستگاه وانت و1دستگاه کامیونت به این دواستان  اعزام شدند
وی افزود: درماجرای کمک رسانی به ماطق سیل زده ، همچنین 13دستگاه لودر وکمپرسی پیمانکاران طرف قرارداد وشهرداری های استان هم درقالب اکیپ های مختلف ساماندهی وبه این مناطق اعزام شدند
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهرتصریح کرد: بیش از60دستگاه کامیون  شامل 10دستگاه از اداره کل و50 دستگاه ازشرکت های حمل ونقل کالابهم نیازمندی های مناطق سیل زده رابدون دریافت هیچگونه وجهی جابجا نمودند
درپایان این مراسم بااهداء لوح تقدیرازخدمات 54تن ازراهداران وهمچنین تشکلهای صنفی وپیمانکاران طرف قرارداد درکمک رسانی به استانهای سیل زده لرستان وخوزستان تجلیل شدمشخصات:
نظرات: *