پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

آغازپیش فروش بلیت سفرهای نوروزی دراستان بوشهراز12اسفند


آغازپیش فروش بلیت سفرهای نوروزی دراستان بوشهراز12اسفند

تاریخ انتشار: 1397/12/11

​بلیت سفرباناوگان عمومی برای تعطیلات نوروزی ازتاریخ 12اسفندماه پیش فروش می شودومردم می توانندبامراجعه به سایتsafar.comیامستربلیت ویامراجعه حضوری بلیت سفرخودراتهیه کنند مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای درنشست بااعضای کمیته خدمات حمل ونقل سفرهای نوروزی استان بااعلام این خبرافزود: برای سهولت ودسترسی آسان مردم وهمچنیت تشویق به استفاده ازسفرهای برنامه ریزی شده ،بلیت مسافرت باناوگان عمومی ازتاریخ 12اسفنددرسطح استان پیش فروش می شودومردم می توانند  ازتاریخ ذکرشده ازطریق سایت safar724.com،یامراجعه به پایانه های مسافری و حضوردردفاتر فروش  شرکت ها در سطح شهر نسبت به خرید بلیت سفربه مقاصددلخواه خود اقدام نمایند.
وی ازآمادگی کامل ناوگان مسافری برای جابجایی مسافران نوروزی خبردادوتصریح کرد:باوجودعلاقمندی و افزایش  تقاضای سفرباناوگان زمینی،بخش حمل ونقل مسافراستان بااختصاص 600دستگاه اتوبوس،350مینی بوس و300دستگاه سواری کرایه آمادگی لازم رابرای جابجایی بموقع مسافران به شهرهای دلخواه خودوهمچنین انتقال کاروان راهیان نوربه مناطق دفاع مقدس رادارد
 دبیرکمیته خدمات حمل ونقل تسهیلات سفرهای نوروزی استان  همچنین ازبرنامه های ویژه اعضای این کمیته برای نوروز پیش روخبردادوگفت: ستادویژه سفرهای نوروزی بامشارکت وتعامل اعضای کمیته  از25اسفندکارخودررادراستان آغاز وتاپایان تعطیلات نوروزی وجابجایی آخرین مسافربه ارایه خدمات خواهدپرداخت
مهندس علم افزود:دراین مدت 16ایستگاه خدمات رسانی راهداری،26پایگاه ثابت وسیار هلال احمر،15ایستگاه پلیس راه وتعداد15پایگاه اورژانس جاده ای بهمراه تیم های سیاروثابت امدادخودروگشت های مشترک راهداری وپلیس راه درطول محورهای ارتباطی استان  مستقروبه گشت زنی می پردازندتادرصورت نیازبه یاری مسافران نوروزی بپردازند
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان گفت: درحوزه حمل ونقل درون شهری نیز برنامه های دیگری شامل تامین ناوگان لازم برای جابجایی مسافرین نوروزی ،تامین نظم ترافیکی ،تهیه سوخت،اختصاص شناورایمن برای مسافرت دریایی وامدادرسانی دریایی  ،بیمه ضروری خودروها واطلاع رسانی ازوضعیت جوی وترافیکی ازسوی شهرداری،معاونت راهنمایی ورانندگی،بیمه ،بنادرودریانوردی،شرکت ملی پخش فراورده های نفتی،هواشناسی وفرودگاه اجرایی خواهدشد
دبیرکمیته خدمات حمل ونقل تسهیلات سفرهای نوروزی افزود: درنوروز97دستگاههای ترددشمارمرکز مدیریت راهها 9میلیون300هزارترددرادرمحورهای ارتباطی استان  ثبت کردندکه نسبت به نوروز سال96بیش از9درصدرشدداشت وپیشبینی ماباتوجه حجم مسافرت ها درتعطیلات اخیروطبیعت بهاری استان این هست که درنوروزآتی نیز رشدقابل از ملاحظه ای  ازمسافرت هاراشاهدباشیم .
وی همچنین به ضرورت ساماندهی ،نظارت وبیمه قایق های تفریحی وشناورهای جابجایی مسافردرایام نوروز اشاره کرد وگفت:مشاهدات سال گذشته وهمچنین گزارشات مردمی حاکی ازغیرایمن وبیمه نبودن بودن بخش قابل توجه ای ازقایق ها وشناورهای تفریحی مورداستفاده درایام نوروز خصوصا دربنادرواسکله های خارج ازبندربوشهراست که خدای ناکرده اگراتفاقی بیفتدجان مسافران به مخاطره می افتدازاین روانتظارمی رودمسئولان مربوطه تدابیرلازم رااتخاذ کنند
دبیرکمیته خدمات حمل ونقل وتسهیلات سفراستان اضافه کرد:درطول تعطیلات نوروزی مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای بابهره گیری ازخدمات 52سامانه ثبت تخلف سرعت ،17سامانه نظارت تصویری ،44سامانه ترددشمارآنلاین ،3 سامانه نظارت تصویری ،7سامانه پیام متغیر جاده ای وباتلفن 141آماده پاسخگویی درزمینه وضعیت جوی وترافیکی است ومردم ومسافران نوروزی بامراجعه به سامانه پیامکی 141وواردکردن کدمبداء ومقصداطلاعات لازم رادریافت دارندمشخصات:
نظرات: *