پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبرگزاری هفتمین جلسه شورای معاونین راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهر

تاریخ انتشار: 1397/08/07

​هفتمین نشست شورای معاونین راهداری وحمل ونقل جاده ای استان باتاکیدبراتخاذندابیرلازم برای مراسم اربعین حسینی برگزارگردید
درآغازاین نشست مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان طی سخنانی گفت: طرح ویژه حمل ونقل برای مراسم  اربعین حسینی ازیکم آبانماه وهمزمان باسراسرکشوردراستان آغازشده اما پیش ازآنهم ناوگان بخش حمل ونقل درخدمت زائرین اربعین حسینی  بوده اند
وی افزود :برای سهولت سفرزائرین ارابعین حسینی تعداد600دستگاه اتوبوس بوسیله  شرکت های حمل ونقل مسافراستان درنظرگرفته شده که درصورت نیازواعلام مسئولان مربوطه این تعدادبیشترهم خواهدشد
دبیرکمیته ایمنی حمل ونقل سفراستان همچنین ازراه اندازی  وآغازبکاردوایستگاه وموکب راهداری خبردادو گفت:درراستای ارایه خدمات به زواراربعین حسینی دوایستگاه وموکب اربعین حسینی  درراهدارخانه شبانکاره وراهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان دیلم درخروجی استان به سمت خوزستان ایجادکرده ایم که بصورت شبانه روزی به ارایه خدمت  زوارمی پردازند
مهندس تصریح کرد:چندین اکیپ گشت راهداری مجهز به ماشین آلات سبک وسنگین هم بامشارکت راهداری وحمل و.نقل جاده ای شهرستانهای گناوه،دیلم وراهدارخانه شبانکاره درطول طرح اربعین درکنارمحورهای ارتباطی منتهی به خوزستان  مستقرهستندتادرصورت نیازبه زوارعزیزخدمت رسانی کنند
دراین نشست مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان همچنین باتوجه به مطالبات  واعتراضات  اخیررانندگان گفت: دراجرای مطابات صنفی رانندگان علاوه پیگری موضوع بیمه تکمیلی آنها،نسبت به تهیه وتوزیع لاستیک بین رانندگان به تعدادموردنیازاقدام کرده ایم که همچنان ادامه دارد
وی به اقدامات این اداره کل برای فصول بارندگی هم اشاره کردوافزود:طرح راهداری زمستانی باانجام اقدامات پیشگیرانه نظیرلایروبی بسترپلها،آماده سازی واستقرارماشین آلات سنگین درمناطق موردنیاز خصوصا محورهای کوهستانی شروع شده وراهداری استان آمادگی لازم رابرای  ارایه خدمات موردنیاز به شهروندان درفصول بارندگی دارد
مهندس علم اضافه کرد: ازابتدای سال جاری  تاکنون گشت های راهداری شهرستانهای استان  در بیش از200موردحادثه رانندگی وسانحه ترافیکی حضورپیداکرده وباامدادرسانی بموقع وبازگشایی محورها نسبت به برقراری ایمنی عبورومرورهمت گماشته اند
وی درپایان تصریح کرد:راهداری وحمل ونقل جاده ای استان باتوجه اجرای همزمان دوطرح اربعین وراهداری زمستانی آمادگی لازم رابرای ارایه خدمت به زواراربعین حسینی وانجام طرحهای زمستانی داردوخادمان مردم دراین اداره کل باتلاش بیشترمصمم هستند انشالله هم زوارعزیزبموقع به مراسم اربعین اعزام وهم بموقع به شهرهای خودمراجعت نمایندمشخصات:
نظرات: *