پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبهره برداری از28پروژه راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهرهمزمان باهفته دولت

تاریخ انتشار: 1397/06/12

مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان : همزمان باهفته دولت28پروژه وطرح راهداری و حمل ونقل جاده ای افتتاح شد که 16پروژه شاخص آن باحضورمسئولان کشوری واستانی به بهره برداری رسید.
وی افزود:طرحها وپروژه هایی که باحضورمسئولان درهفته دولت به بهره برداری رسیدندشامل 2واحدمجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در شهرستان های کنگان وجم وشرکت حمل ونقل مسافرتوانمندایمن سفرایرانیان وتعمیرگاه مرکزی ونمایندگی فروش شرکت عقاب افشان وابسته به همین شرکت  درشهرجم بود.
مهندس علم تصریح کرد:برای اتمام وبهره برداری ازاین 4پروژه که  با حضور معاون وزیرراه وشهرسازی ورییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور ،استانداربوشهر،نمایند  مردم دیر،کنگان ،جم وعسلویه درمجلس شورای اسلامی،معاون عمرانی استاندار،مدیران کل راهداری وحمل ونقل جاده ای  وراه وشهرسازی استان،فرمانداروجمعی ازمسئولان محلی به بهره برداری رسیدند  مجموعا160میلیاردریال بوسیله بخش خصوصی هزینه شده است.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای افزود: پروژه های دیگرراهداری وحمل ونقل جاده ای که درهفته دولت وباحضورمسئولان شهرستان بوشهربه بهره برداری رسیدند شامل  بهسازی جاده شیف به گناوه،بهسازی راه روستایی قلعه سوخته،روکش آسفالت چهارراه حسن نظام وبهسازی جاده تل سیاه می گردد که برای اتمام آنها بالغ  بر24میلیاردریال هزینه شده است.
وی گفت:سه پروژه دیگرراهداری وحمل ونقل جاده ای شامل بهسازی سه راه خیراندیش به گورکات،دوربرگردان احمدآباد بزرگراه سیراف وبهسازی راه روستایی حاج خورشید نیز ازجمله ازپروژ هایی بودندکه با5/12میلیاردریال اعتباربا حضورمسئولان شهرستان تنگستان به بهره برداری رسید.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان تصریح کرد:درشهرستان گناوه نیزچهار پروژه بزرگ شامل روکش آسفالت محورمحمدی به قلعه سرحان ،تعریض وبهسازی میدان امام علی تاسه راهی والف، جاده دسترسی سایت گمرک به بندریگ وتعریض چهارراه چاهک تا شیرونک جمعا به اعتباری معادل 112میلیار دریال با حضور مسئولان شهرستان به بهره برداری وپروژه تعریض وروکش آسفالت سه راهی بندرریگ تا این شهر نیز کلنگ زنی شد.
مهندس علم اضافه کرد:پروژه پل روستای درازی وهمچنین تبدیل آبنمابه پل روستای کردلان درشهرستان دشتی نیز بااعتباری معادل 16میلیاردریال با حضورمسئولان این شهرستان درهفته دولت به بهره برداری رسید.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان همچنین گفت: پروژه پل عابر پیاده کوری حیاتی شهرجم هم با اعتباری معادل 5میلیارد ریال باحضور مسئولان این  شهرستان به بهره برداری رسید وپروژه بهسازی محور بنای راشد به تل رییس بطول 2کیلومتر واعتبار اولیه 3هزار میلیارد ریال درشهرستان دیر با حضورمسئولان این  شهرستان کلنگ زنی شد.
وی تصریح کرد:همزمان باآخرین روز ازهفته دولت نیزپروژه طرح بهسازی محوردیلم به بهبهان بااعتبار اولیه 55میلیارد باحضور مسئولان کلنگ زنی شد و دوپروژه تبدیل آبنما به پل روستای خواجه گیری به مال شهاب وهمچنین شیخ زنگی به بویرات با2میلیارد860میلیون ریال درشهرستان دیلم به بهره برداری رسید.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان افزود: تعداد8 پروژه دیگر  راهداری وحمل ونقل جاده ای استان شامل تعمیروبازسازی 10دستگاه پل  بزرگ وکوچک، لایروبی پلهای بزرگ مندوکلل و تبدیل آبنمابه پل نیز درهفته دولت به بهره برداری رسید که بدلیل تعدد پروژها وبرنامه ها ی هفته دولت فرصت حضورمسئولان درآنهافراهم نشد.
مهندس علم  تاکیدکرد:بخش راهداری وحمل ونقل جاده ای استان باتوجه به ضرورت خدمت رسانی بی منت به مردم مصمم است بااستفاده ازهمه ظرفیت های ملی واستانی زمینه بیشترخدمت به مردم خصوصا ارتقاء ایمنی عبور و مرور درجاده ها رافراهم آورد.مشخصات:
نظرات: *