پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبرگزاری دومین نشست شورای مدیران راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهر

تاریخ انتشار: 1397/03/27

دومین نشست شورای مدیران راهداری وحمل ونقل جاده ای استان درسال 97باحضورمدیرکل،معاونین ،روئسای راهداری شهرستانها ومسئولان ستادی برگزار گردید.
در این نشست مهندس سیدحمیدرضا علم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای بااشاره به ضرورت برگزاری منظم نشست مدیران راهداری وحمل ونقل جاده ای استان گفت:باتوجه به گستردگی حوزه کاری  وحجم بالای خدماتی  که دربخش راهداری وحمل ونقل به مردم،صنایع ومناطق اقتصادی عرضه می کنیم برگزاری این نشست ها به ما کمک می کندتا ازنزدیک با چالش ها،مشکلات وتنگناهای  موجوددربخش آشنا شویم.
وی افزود:راهداری وبخش حمل ونقل جاده ای استان دردوبخش بسیارمهم جامعه نظیرحفظ ونگهداری راهها وحمل ونقل وجابجایی مردم ومایحتاج آنها نقش ایفا می کندکه آگاهی ازوضعیت این نوع خدمات ومشکلات فراروی آنها می تواندمسئولان رادرارایه خدمات به مردم کمک کند.
مهندس علم تصریح کرد:یکی ازچالش های مهم ما حفظ،نگهداری وبهسازی 4هزار330 کیلومتر بزرگراه،راه اصلی ،فرعی وروستایی استان وابنیه وعلایم موجوددرراهها علیرغم عدم اختصاص اعتبارکافی وتخصیص منابع موردنیازاست که بایدمسئولان ومدیران بخش راهداری وحمل ونقل بااولویت بندی پروژه ها  وصرفه جویی منابع به بهره وری بیشتربخش کمک کنند.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای اضافه کرد: دربخش حمل ونقل نیز مهمترین رویکرد ما ، برنامه محوری ، هوشمندسازی خدمات ،جابجایی وحمل ونقل بموقع مردم ،محصولات کشاورزی وتولیدات صنایع وکارخانجات است که بایدبا پیش بینی لازم وبکارگیری تمهیدات موثربه بهره وری بیشتربخش ورضایت مندی مردم کمک کنیم.
وی گفت:یکی ازدیگروظایف راهداری حفظ حریم راهها وجلوگیری ازدست اندازی وسودجویی افراددرقالب ساخت وسازدرمحدوده راهها وتضییع حق دولت است که راهداری شهرستانها باید باانجام گشت های شبانه روزی وموثر خصوصا درایام تعطیلات ودرنظرداشت اصل پیشگیری از هر گونه ساخت ساز با جدیت تمام مانع تصرف حریم راههای استان شوند.
مهندس علم  باتوجه به کمبودنیروی فنی وکاردربعضی از شهرستانها افزود:درطرح جدید راهداری درنظرداریم چیدمان نیروها رابراساس نیازواقعی شهرستانها وتوزیع منطقه ای بااولویت نیروی ماهروفنی  ساماندهی کنیم که لازم است مسئولان راهداری شهرستانها اولویت های خودراشناسایی واعلام کنند.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای گفت: هدف گذاری مابرای سال جاری 20درصدصرفه جویی هزینه هابراساس شاخص های اعلام شده ازسوی سازمان مرکزی است ازاین رولازم است مسئولان مربوطه بابرنامه ریزی لازم وبکارگیری روشهای موثرنظیرعدم استفاده ازماشین آلات سنگین  مستهلک  راهداری وعدم هزینه کردبرای خودروهای اسقاطی مارادررسیدن به این مهم کمک کنند.
وی به طرح تابستانی راهداری وحمل ونقل جاده ای استان برای سفرهای تابستانی مردم هم اشاره کرد وتصریح نمود:باپایان یافتن ماه رمضان سفرهای تابستانی مردم آغازمی شود وبخش راهداری  حمل ونقل موظف است باهماهنگی باسایردستگاههای مرتبط نظیرپلیس راه زمینه مسافرت ایمن مردم رافراهم آورد.
مهندس علم گفت: برای رفاه ،ایمنی وآسایش مردم در سفرهای تابستانی بیش از500دستگاه اتوبوس مدرن و پیشرفته بهمراه 200نیروی راهداروحدود260دستگاه ماشین آلات سبک وسنگین درقالب 30 اکیپ گشت راهداری ازابتدای تابستان تاپایان سفرهای تابستانی آماده ارایه خدمت  به مردم استان هستند.مشخصات:
نظرات: *