پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلینشست مشترک مسئولان راهداری وحمل ونقل جاده ای و پلیس راه استان بوشهر

تاریخ انتشار: 1396/12/26

نشست مشترک مسئولان راهداری حمل ونقل جاده ای وپلیس راه استان بوشهر ویژه مسافرت های نوروزی برگزار وشرکت کنندگان برتعامل وهمگرایی بیشتردستگاههای مسئول ایمنی مسافرتهای نوروزی تاکیدکردند.
درآغازاین نشست مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان طی سخنانی بااظهارخرسندی ازبرگزاری نشست مشترک باهمکاران پلیس راه گفت: خوشبختانه تعامل،تفاهم وهمکاری سازنده ای طی سالهای اخیربین پلیس راه ومجموعه راهداری وحمل ونقل جاده ای خصوصا درعرصه هوشمندسازی نظارت جاده ای وکنترل ونظارت برجریان ترافیک ازطریق سامانه های هوشمندوجودداشته که درنوع خوددرکشورکم نظیراست.
وی بااشاره به اجرای طرح نوروزی ولزوم حفظ وارتقاء توان دستگاههای مسئول امرایمنی برای خدمت رسانی بهینه به مسافرین نوروزی افزود:درآستانه بزرگترین رویدادترافیکی سال ومسافرتهای نوروزی  هستیم وحجم تردد وترافیک درجاده ها گاهی تا چندین برابر روزهای معمولی افزایش می یابدازاین روضرورت دارددستگاههای مسئول امرایمنی تعامل وهمگرایی بیشتری باهم داشته باشند.
مهندس علم بااشاره به برنامه های این اداره کل برای نوروز پیش روتصریح کرد: مادردوبخش راهداری وحمل ونقل برنامه ها واقدامات متعددی ازجمله آشکارسازی نقاط حادثه خیزراهها،خط کشی ،تعویض ،شستشوعلایم ونصب علایم جدید،تکمیل سیستم روشنایی دربخش راهداری وآماده سازی ناوگان عمومی،پیش فروش اینترنتی بلیت سفرونظارت برعرضه آن،افزایش سرویس درمقاصدباتقاضای بیشتر ونظارت برپایانه های مسافری دربخش حمل نقل پیش بینی ودرحال اجراداریم.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای اضافه کرد: خوشبختانه تنها استانی هستیم که تقریبا همه محورهای ارتباطی آن تحت پوشش سامانه های هوشمندنظارتی است وهمین امرپلیس راه را درانجام ماموریت های خود به ویژه مسافرتهای نوروزی پیش رو کمک خواهدکرد.
دراین نشست همچنین سرهنگ ایوب پاپری رییس قرارگاه پلیس راه  استان باقدردانی ازهمکاری  وتعامل مدیرکل ومجموعه راهداری وحمل ونقل جاده ای باپلیس راه گفت: باتعامل دومجموعه وهمکاری سایردستگاهها ی مسئول درامرایمنی، استان درنوروز گذشته رتبه اول کاهش تلفات نوروزی  رابه  خود اختصاص داد و امسال نیز ضرورت دارد برای حفظ جان مردم ومسافران نوروزی تلاش مضاعف تری داشته باشیم.
وی افزود:پلیس راه استان امسال نیز همانندسنوات گذشته آمادگی لازم رابرای اجرای طرحهای نوروزی دارد واین نیروطرح نوروزی خودرا با بسیج همه امکانات ازبیست چهارم اسفند باآماده باش پاسگاههای پلیس راه واستقرارگشت های ثابت وسیاردرسطح محورهای ارتباطی ومبادی ورودی وخروجی شهرهاآغاز می کند.مشخصات:
نظرات: *