پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبازدیدفرمانده انتظامی استان ازمرکز مدیریت راههای بوشهرو دیداربا مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای درآستانه مسافرتهای نوروزی صورت گرفت

تاریخ انتشار: 1396/12/16

 بازدید سردارواعظی فرمانده انتظامی استان ازمرکز مدیریت راههای بوشهر ودیدار بامهندس علم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای
 دراین دیدارصمیمی مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ضمن اظهارخرسندی ازبازدید فرمانده انتظامی استان ازمرکز مدیریت راههای بوشهر ودیداربا وی گفت:تعامل خوب،مستمرو سازنده ای بین مجموعه راهداری وحمل ونقل جاده ای ونیروی انتظامی خصوصا همکاران پلیس راه وجود داردکه برآیند این تعامل خوب و سازنده همکاری مشترک دو حوزه ایمنی وکاهش قابل توجه تلفات خصوصا در ایام نوروز گذشته است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای هوشمندسازی جاده ها وتسهیل نظارت پلیس راه افزود: اقدامات مهم و متنوعی جهت هوشمندسازی جاده هاو تسهیل نظارت پلیس راه استان برای نظارت بر جریان ترافیک ازسوی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای انجام شده و اولین استانی هستیم که تقریبا صددرصد محورهای ارتباطی خودرا به سامانه های هوشمندجاده ای مجهز کرده ایم.
مهندس علم تصریح کرد:باتلاش صورت گرفته هم اکنون 52دوربین ثبت تخلف سرعت،16سامانه نظارت تصویری،44سامانه ترددشمارآنلاین،3 دستگاه باسکول توزین درحال حرکت و7دستگاه نمایشگر پیام متغیر درمحورهای ارتباطی استان فعال  است وتاچندماه دیگرنیزبا زیرپوشش رفتن  دو محور بوشهر به دیر واهرم برازجان وآغازفعالیت 20دستگاه دوربین دیگرهمه محورهای استان زیرپوشش سامانه های هوشمندجاده ای می رودکه درنوع خود درکشور یک رکوردمحسوب می شود.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای ادامه داد:وجودسامانه های هوشمندجاده ای خصوصا سامانه های ثبت تخلف سرعت درجاده های استان علاوه برتسهیل نظارت  پلیس راه برجریان تردد وترافیک موجب کاهش 40درصدی میانگین سرعت وهمچنین کاهش قابل توجه حوادث وتلفات رانندگی شده است.
وی همچنین به اقدامات و برنامه های راهداری وحمل ونقل جاده ای برای نوروز پیش روهم اشاره کرد و گفت:درراستای ارتقاء ایمنی عبورو مرور سفرهای نوروزی علاوه بربسیج همه امکانات راهداری وحمل ونقل جاده ای استان برای خدمت رسانی به مردم تعداد5دستگاه جرثقیل جهت امدادرسانی احتمالی  و 5دستگاه خودروسواری  جهت گشت مشترک باپلیس راه اختصاص خواهیم داد.
دراین دیدارکه سرهنگ جابر پاپری رییس پلیس راه هم حضورداشت ،سردارخلیل واعظی فرمانده انتظامی استان طی سخنانی هدف ازبازدیدازمرکز مدیریت راهها ودیداربامدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان راتقدیر وتشکرازتلاشهای صورت گرفته وبررسی برنامه های پیش روی دومجموعه برای نوروزآتی بیان کرد وافزود:دردوسال گذشته ودرتعطیلات نوروزی استان بوشهررتبه برترکاهش تلفات رانندگی راکسب کرده که نشان ازتلاش ومجاهدت همه دستگاههای مسئول امرایمنی خصوصا نیروی انتظامی وراهداری وحمل ونقل جاده ای است.
وی گفت: اقدامات وتلاشهای صورت گرفته درنوروز 96 منجربه کاهش 20نفری تلفات نسبت به نوروز95شد که با احتساب اعضای خانواده این 20نفر ماعملا جان 200نفرویابیشتررانجات داده ایم که علاوه براجرمعنوی پاداش رضایت مندی مردم راهم درپی داشته است.
فرمانده انتظامی استان بوشهرافزود: درآستانه سال نووتعطیلات نوروزی وبه منظورارتقاء توان وحفظ آمادگی دستگاههای مسئول بزودی رزمایش ترافیکی رابامشارکت نیروی انتظامی ،راهداری وحمل ونقل جاده ای،هلال احمر،اورژانس ودیگردستگاههای برگزارخواهیم کردتازمینه ارایه خدمات بیشتربه مسافرین نوروزی فراهم گردد.
سردارواعظی همچنین دردیدارازمرکز مدیریت راههای استان برضرورت استفاده مشترک ازقابلیت های این مرکزتاکیدکردوتصریح نمود:ظرفیت های مناسبی درمرکز مدیریت راهها جهت ارتقاء ایمنی عبور و مرورو دستیابی به ایمنی پایداروجودداردکه چنانچه این قابلیت ها مورداستفاده مشترک مجموعه راهداری ونیروی انتظامی قراربگیرد بازده بیشتری خواهدداشت.مشخصات:
نظرات: *