پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیتجلیل از رانندگان،راهداران و پیشکسوتان عرصه حمل ونقل و راهداری دربوشهر

تاریخ انتشار: 1396/10/04

همزمان باسالروزحمل ونقل،رانندگان وراهداری ودرمراسمی با حضور معاون عمرانی استانداربوشهر وجمعی ازمدیران کل دستگاههای اجرایی از 20نفرازرانندگان، راهداران  نمونه و پیشکسوتان حوزه راهداری وحمل ونقل استان بوشهرتجلیل شد.
دراین آیین مهندس باستی معاون امورعمرانی استانداربوشهرضمن تبریک هفته رانندگان،حمل ونقل وراهداری وبا  اشاره به خدمات قابل توجه حوزه حمل ونقل وراهداری به مردم گفت: بخش راهداری وحمل ونقل جاده ای ازجمله بخش های مهم ،تاثیرگذار و زیربنایی جامعه  است که نقش واسطه بین تولیدومصرف را برعهده دارد.
وی افزود:درحوزه راهداری وحمل ونقل استان  اتفاق مثبت وخوبی را شاهد بوده ایم واین بخش توانسته است با توسعه وتعریض راههای  بین شهری و روستایی وهمچنین چهارخطه سازی بسیار ازراهها زمینه ایمنی عبورومرورمردم را فراهم آورد.
معاون امورعمرانی  استانداربوشهرتصریح کرد:بخش راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ظرفیت های مناسبی برای جذب سرمایه گذاری درحوزه حمل ونقل و راهداری ایجادکرده وآنگونه که مسئولان مربوطه گفته اند بزودی عملیات اجرایی پایانه بزرگ لجستیک کالا درجوار خروجی دوم بوشهرآغاز می شود.
مهندس باستی به برنامه های عمرانی استان درحوزه راهداری هم اشاره کرد وافزود:بزودی وبا اتمام عملیات چهارخطه گناوه به دیلم واهرم به برازجان تقریبا همه محورهای اصلی استان چهارخطه می شود که درنوع خود درکشور بی نظیراست.
معاون امورعمرانی استانداربوشهربه تعامل بامسئولان استان فارس برای چهارخطه سازی 19 کیلومتر  باقیمانده محوربوشهربه شیراز هم اشاره کرد وگفت: محوربوشهربه شیرازازجمله محورهای مهم وشریانی کشوراست  که بدلیل حجم بالای ترددمردم استان ازاین محور ،بایددرچهارخطه سازی آن تسریع شود.
دراین مراسم همچنین مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان طی سخنانی ضمن گرامی داشت یادوخاطر رانندگان وراهداران شهیددردوران دفاع مقدس وتبریک هفته رانندگان ،حمل ونقل و راهداری گفت:بخش راهداری وحمل ونقل جاده ای با ظرفیت ها وقابلیت های دراختیار آماده ارائه  هرنوع خدمت به مردم، صنایع ، مناطق اقتصادی وکاربران جاده ه است واین رادرماجرای سیل گذشته وزلزله اخیربخوبی اثبات کرده است.
وی افزود: بخش راهداری وحمل ونقل جاده ای استان وظیفه  سنگین مراقبت  ونگهداری از از4هزار329کیلومتر راه شامل 663کیلومتربزرگراه،572کیلومترراه اصلی،848کیومترراه فرعی و2هزار246کیلومترراه روستایی رابابیش از9هزار800پل وچندین  دهانه تونل بزرگ وکوچک برعهد داردکه باتوجه به کمی اعتبارات وظیفه بسیاردشواری است.
مهندس علم تصریح کرد:درحوزه راهداری وحمل ونقل جاده ای خصوصا دربخش زیرساخت ها قدم های  مهم وموثری برداشته شده وامروزه تقریبا همه محورهای اصلی استان چهارخطه هستندکه  درنوع خوددرکشورکم نظیراست ودربخش حمل  ونقل نیز ما جوانترین ناوگان کشوررا در اختیار داریم.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای به  تکمیل چرخه  فرایند هوشمند سازی نظارت وکنترل ترافیک  جاده های استان هم اشاره کرد  وافزود: هم اکنون 90درصد ازمحورهای اصلی استان با کمک 51دستگاه دوربین هوشمندثبت تخلف سرعت کنترل می شودکه باآغازبکار20دستگاه دوربین دیگر درمحورساحلی بوشهربه دیر واهرم به برازجان تقریبا همه محورهای اصلی به سامانه هوشمندثبت تخلف سرعت مجهز می شوند.
درپایان این مراسم همچنین ازتعداد20نفراز رانندگان، راهداران،تشکلهای صنفی وپیشکسوتان عرصه راهداری وحمل ونقل جاده ای استان تجلیل وقدردانی بعمل آمد.مشخصات:
نظرات: *