پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی



تجلیل ازخانواده معظم شهدا،جانبازان وایثارگران راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهر

تاریخ انتشار: 1396/10/03

مصطفی رحیمیان مسئول امورایثارگران سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشوربا خانواده شهدا وایثارگران راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهردیدار وازآنان تجلیل کرد.
همزمان با هفته حمل ونقل،رانندگان وراهداری مصطفی رحیمیان مشاوررییس و مسئول امورایثارگران سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشورباحضوردراستان بوشهرباخانواده چهار تن ازشهدا،جانبازان وایثارگران راهداری وحمل ونقل جاده ای دیدار و از مقام شامخ شهدا وایثارگران تجلیل کرد.
دراین دیدارها که مهندس اخترشناس معاون راهداری وتنی چندازمسئولان اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای حضورداشتند وی ابتدا باحضوردراداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان تنگستان باهمکارجانباز45درصداین اداره اقای احمداکیت دیدارو جانبازان را همسنگران شهدا و وارثان لحظه های ناب شهادت دانست که بایدبیشترموجب توجه قرارگیرند.
رحیمیان سپس باحضوردرشهرستان دشتستان با خانواده شهیدقاسمی و فرزندگرانقدراین شهید مهدی قاسمی که ازهمکاران شاغل دراداره راهداری وحمل ونقل جاده ای این شهرستان است دیدارو با برشمردن برخی از ویژگی شهداگفت:شهداحق بزرگی برگردن ما دارند وامنیت وآبروی کشورازبرکت خون آنان است.
مشاورریاست ومسئول امورایثارگران سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشورهمچنین باحضوردر جمع خانواده  همکارجانباز20 درصد راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان دشتستان آقای علیزاده ازایثارگری های این جانباز عزیزدردوران دفاع مقدس قدردانی کرد.
دیدارباخانواده شهیدگلستانی درشهرستان گناوه وتجلیل ازمقام والای این شهید سرافراز در محضربرادر وی  آقای محمدگلستانی  که ازهمکاران بازنشسته اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان گناوه است بخش دیگری ازبرنامه حضوریکروزه مشاورریاست ومسئول امورایثارگران سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای دراستان بوشهربود.



























مشخصات:
نظرات: *