پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیراه اندازی سرویس خدمات وای فای رایگان درپایانه مسافری بوشهر

تاریخ انتشار: 1396/08/16

​درمراسمی باحضورمدیران کل راهداری وحمل ونقل جاده ای وفن آوری اطلاعات استان، رییس هیئت مدیره  شرکت خلیج آنلاین وجمعی ازمسئولان شرکت های مسافربری سرویس خدمات وای فای رایگان درپایانه مسافربوشهرراه اندازی شد.درآغاز این مراسم مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان با اشاره به اقدامات صورت گرفته  بوسیله بخش راهداری وحمل ونقل گفت: درراستای تکریم مسافرین ورعایت حقوق شهروندی، ما پایانه مسافری بوشهررا بعنوان نخستین پایانه مسافری کشور حدود سه سال پیش به سامانه یکپارچه فروش اینترنتی بلیت سفرمجهز کردیم واین امکان را برای مردم ومسافرین فراهم کردیم  تا بدون دخالت عوامل شرکت های مسافربری مقصد، ناوگان وحتی صندلی دلخواه خودرا انتخاب کنند.
وی ضمن قدردانی ازتلاشهای صورت گرفته برای ارائه خدمات وای فای رایگان درپایانه مسافری بوشهر افزود: ارائه خدمات وای فای رایگان دراین پایانه این امکان رابه مسافرین می دهدتا مدت زمان انتظاربرای حرکت اتوبوسها را بتوانند ازاینترنت استفاده کنند.
همچنین مهندس سملیان مدیرکل فناوری اطلاعات استان ضمن تاکید براهمیت افزایش ضریب نفوذ دسترسی به اینترنت پرسرعت دردولت دوازدهم و با اشاره به سخنان وزیرمحترم ارتباطات وفن آوری اطلاعات  مبنی برلزوم ارائه خدمات اینترنتی تاحجم معین ازطریق شبکه وای فای رایگان گفت: خدمات سرویس وای فای رایگان که امروز با سرمایه گذاری ومساعدت شرکت اینترنتی خلیج آنلاین دراین پایانه عرضه می شود دراستای توسعه وتقویت خدمات ارتباطی به مردم است واین سرویس درسایرپایانه های مسافری استان و مراکز پرازدحام نیز عرضه خواهد شد.
 درادامه مراسم نیزمهندس عماد دشتی رییس هیئت مدیره  شبکه اینترنت  خلیج آنلاین  ومجری راه اندازی سرویس اینترنت بیسیم همگانی رایگان(وای فای) درپایانه مسافری بوشهر طی سخنانی گفت: خوشحالیم بعنوان نخستین استان حسب درخواست وزیرمحترم ارتباطات وفن اوری اطلاعات، زیرساخت لازم را برای  استیفای حقوق شهروندی و همگانی سازی استفاده ازسرویس وای فای رایگان درپایانه بوشهر فراهم آورده ایم.
وی با اشاره به این که سرویس خدمات وای فای رایگان در6نقطه دیگر ازجمله پایانه مسافری  شهر برازجان وسایرشهرها نیز ارائه خواهدگردید، افزود:خدمات وای فای رایگان پایانه مسافری بوشهر وسایرجاهایی که راه اندازی خواهدشد 24ساعته بوده ومسافرین عزیز می توانند درتمام مدت حضوردرپایانه ازاین خدمات بهره ببرند.مشخصات:
نظرات: *