پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبازدید مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر ازپایانه مرزی شلمچه

تاریخ انتشار: 1396/08/13

مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهربا حضوردر پایانه مرزی شلمچه ازامکانات حمل ونقلی درنظرگرفته شده برای زوار اربعین دیدن کرد.
وی همچنین درگفتگو باخبرنگاران هدف ازسفرخود به پایانه مرزی شلمچه را ارزیابی امکانات وخدمات حمل ونقلی پیشبینی شده برای زائرین اربعین حسینی استان اعلام کرد وگفت: هماهنگی بامسئولان پایانه مرزی شلمچه ودیدار با مسئولان و متصدیان امرجابجایی زوار و همچنین سنجش آمادگی ناوگان بخشی ازاهداف سفر ما به شلمچه است.
وی افزود: ازابتدای طرح اعزام زائرین اربعین حسینی استان تاکنون15هزار228زائر با تعداد440دستگاه  ناوگان مسافری شامل 313دستگاه اتوبوس و127دستگاه مینی بوس به مرز شلمچه انتقال داده شده اند و این روند تا انتقال آخرین متقاضی ادامه خواهدیافت.
مهندس علم تصریح کرد: امسال هم همانند سال گذشته برای سهولت بیشتراعزام زوارعزیز شرکت کننده درمراسم اربعین حسینی ومراجعت بموقع آنها برنامه ریزی لازم شده وانجمن صنفی با همکاری شرکت های حمل ونقل مسافرتمام تلاش خودرابکارگرفته اند تا هیچ زائری ازسفر باز نماند
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان همچنین گفت: پیشبینی لازم برای مراجعت زواراربعین حسینی به شهرهای خودانجام شده و ناوگان مسافری استان باتمام ظرفیت درپایانه مرزی شلمچه مستقر خواهد شد تا با اتمام مراسم اربعین حسینی وبازگشت زوار به مرزشلمچه آنهارا به شهرهای استان منتقل نماید .
وی افزود: دراربعین سال گذشته 19هزار زائر به مرز شلمچه اعزام و21هزارزائر نیز با ناوگان مسافری استان به شهرهای خود مراجعت کردند وپیشبینی میشود امسال نیز همین تعداد زائرجابجا شوند.
مهندس علم اضافه کرد: افتخارمی کنیم بعنوان خادم زواراربعین حسینی اعلام نماییم راهداری وحمل ونقل جاده ای باهمه امکانات خود ازجمله عوامل زحمت کش راهداری واستقرارماشین آلات سبک وسنگین و تانکرهای آبرسان خود درجوار مسیراعزام و بازگشت زوارآماده ارائه هرنوع خدمت به زائرین محترم اربعین حسینی می باشند.
درجرایان بازدیدمهندس علم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ازپایانه مرزی شلمچه وی همچنین با مهندس بهرامی مدیرکل راهداری وحمل ئنقل جاده ای استان خوزستان درنقطه صفرمرزی دیدار و خواستارهمکاری مشترک برای حل مشکلات مربوط به اعزام و بازگشت زواراستان شد.مشخصات:
نظرات: *