پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیدیدارنماینده مردم دیر،کنگان،جم وعسلویه درمجلس شورای اسلامی بامدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهر

تاریخ انتشار: 1396/08/01

خانم دکترسکینه الماسی نماینده مردم شهرستانهای دیر،کنگان،جم وعسلویه درمجلس شورای اسلامی  باحضوردر اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بامهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جااده ای استان دیداروباوی درباره وضعیت راههای جنوب استان صحبت کرد.
در این دیدار وی ضمن قدردانی ازتلاشهای صورت گرفته درحوزه راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستانهای دیر،کنگان،جم وعسلویه گفت: محورهای ارتباطی واقع درشهرستانهای جنوب استان به دلیل واقع شدن وهمجواری باکارگاهها ومناطق ویژه اقتصادی خصوصا منطقه ویژه انرژی واقتصادپارس جنوبی نیازمندتوجه و نگاه خاص هستند.
نماینده مردم دیر،کنگان،جم وعسلویه درمجلس شورای اسلامی افزود: بخش قابل توجهی ازراه های شهرستانهای حوزه انتخابیه خصوصا راههای روستایی باید دراولویت تعریض وایمن سازی قرار گیرند لذا انتظارداریم راهداری اقدامات لازم راپیش بینی نماید.
خانم دکترالماسی با تقدیرازخدمات راهداری وحمل ونقل جاده ای استان درسیل اسفند سال گذشته وفروردین امسال تصریح کرد: راهداری وحمل ونقل جاده ای باوجودبارش های شدیدوچندروزه و ریزش های فراوان محورهای ارتباطی منطقه، خصوصا محورشریانی جم به سیراف رابرای عبورو مرور مردم  و خدمات رسانی به سیل زدگان بازنگه داشت که شایسته قدردانی است.
وی اضافه کرد: برای فصول بارندگی پیش رونیز انتظارداریم راهداری وحمل ونقل جاده ای با تدابیر و پیش بینی اقدامات لازم امکان عبورو مرورایمن مردم درمحورهای ارتباطی جنوب استان خصوصا مناطق کوهستانی رافراهم آورند.
نماینده مردم دیر،کنگان،جم وعسلویه درمجلس شورای اسلامی گفت: باوجودتلاشهای صورت گرفته وضعیت بسیاری ازراههای روستایی درمناطق کوهستانی بویژه راه روستایی ریز به دوراهک بدلیل وجود پرتگاههای متعدد مناسب نیست که بایددراولویت ایمن سازی قرارگیرند.
دردیدارهمچنین مهندس سیدحمیدرضاعلم ،باتشریح  اقدامات اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان برای ارتقاء ایمنی عبورومروردرمحورهای ارتباطی گفت: ما باوجودکمبود منابع وپاره ای ازمشکلات اقدامات خودرا حول دومحورتجهیز همه محورهای ارتباطی استان به سامانه های هوشمند وایمن سازی راهها ازطریق حذف مناطق پرتصادف متمرکز کرده ایم.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان افزود: با تلاشهای صورت گرفته وجذب منابع لازم استانی  وملی باتجهیزدو محورساحلی بوشهربه دیر و برازجان به اهرم، نخسین استانی هستیم که صد در صد محورهای شریانی و اصلی آن تحت پوشش سامانه های هوشمندثبت تخلف  قرارمی گیردکه درنوع خود درکشور بی نظیراست.
وی تصریح کرد:درمبحث ایمن سازی وارتقاء ایمنی عبورومروردرمحورهای ارتباطی نیز درسال گذشته 30نقطه ازمناطق  پرتصادف راهها حذف  و یا بوسیله نصب گاردریل ونیوجرسی وانواع تابلو هشداردهنده ایمن سازی آشکارسازی گردیدو این رونددرسال جاری نیز ادامه دارد.
مهندس علم به اقدامات صورت گرفته برای ترمیم خرابی های به جا مانده ازدوسیل گذشته هم اشاره کرد وگفت: علیرغم حجم بالای خرابی های به جا مانده ازسیل برراههای استان  خصوصا خسارت های واردآمده به راهها و ابنیه فنی دربزرگراه جم به سیراف، کمک چندانی به ما برای ترمیم خرابی هاصورت نگرفته وراهداری وحمل ونقل جاده ای باصرف منابع خوداقدام نموده است.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان همچنین اعتبارات اختصاص یافته به راهداری درشورای برنامه ریزی شهرستانها خصوصا دربخش راه  روستایی را ناکافی دانست و افزود: انتظارماازمسئولان محلی اعطای اعتبار بیشتری برای بخش راه  روستایی بود وراهداری وحمل ونقل جاده ای با اعتبارات اختصاص یافته قادربه ارایه خدمات موردانتظارمردم وبرآورده سازی انتظارات نمایندگان محترم مردم درمجلس شورای اسلامی نیست.
در ادمه و باحضورمهندس فرزادرستمی مدیرکل راه وشهرسازی استان درجلسه مذکور، طرح توسعه راههای جنوب استان موردتوجه  و بحث نماینده مردم دیر،کنگان ،جم وعسلویه درمجلس شورای اسلامی با مدیران کل راهداری وحمل ونقل جاده ای وراه شهرسازی استان قرارگرفت.
همچنین خانم دکترالماسی نماینده مردم شهرستانهای دیر،کنگان،جم وعسلویه درمجلس شورای اسلامی به اتفاق آقایان مهندس علم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای ومهندس رستمی مدیرکل راه وشهرسازی باحضوردرمرکز مدیریت راههای استان ازاین مرکز دیدن کردند.مشخصات:
نظرات: *