پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبازید هیات اتریشی ازمرکز مدیریت راههای بوشهر

تاریخ انتشار: 1396/05/25

هیات موسسه تحقیقاتی وفن آوری اتریش که برای بررسی راههای سرمایه گذاری دراستان به  بوشهر سفرکرده است ازمرکز مدیریت راهها دیدن کردند.
نمایندگان موسسه تحقیقاتی وفن آوری اتریش که به دعوت مسولان استان و به منظورسرمایه گذاری درطرحهای شهرهوشمند به بوشهرسفرکرده بودنددرحضور معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع استاندار و مدیران پارک علم وفن آوری وحوزه های فن آوری استانداری از مرکز مدیریت راههای استان دیدن کردند.
دراین دیدارمهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ضمن استقبال ازحضورنمایندگان هیات سرمایه گذار اتریشی در مرکزمدیریت راههای استان گفت: بوشهریکی از استانهای پیشتازدر استفاده ازفن آوری وتکنولوزی های جدید هوشمندکنترل ترافیک در کشور است و تقریبا تمامی محورهای شریانی استان به سامانه های حمل ونقل هوشمند مجهز است.
وی افزود: هم اکنون عملیات کامل پایش ،نظارت ،کنترل واطلاع رسانی ترافیک وتردد درجاده های استان بوسیله سامانه های هوشمند ترددشمارآنلاین ،نظارت تصویری،ثبت تخلف سرعت،توزین درحال حرکت(wim)، نمایشگرهای جاده ای(wms)، پایش وتردد ناوگان(سپهتن)و سامانه اطلاع رسانی141 انجام میشود.
مهندس علم با اشاره به کارکردهرکدام ازسامانه هاتصریح کرد: یکی ازسامانه های هوشمندنصب شده درمحورهای ارتباطی  استان سامانه ترددشمارآنلاین است که ما بوسیله آن اطلاعات دقیق ولحظه ای ازمیزان تردددرراهها را برداشت وجهت تصمیم سازی وتصمیم گیری دراختیارمسئولان قرارمی دهیم.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان گفت:یکی دیگرازسامانه های مهم وتاثیرگذارنصب شده درمحورهای ارتباطی استان سامانه ثبت تخلف سرعت است که نقش بسزایی درکاهش میانگین سرعت خودروها،کاهش سوانح وحوادث ودرنتیجه کاهش مرگ ومیردر محورهای دارای دوربین داشته است.
وی افزود: سامانه دیگرنصب شده درمحورهای ارتباطی استان سامانه نظارت تصویری است که به کمک آن ها ما رخدادهای ترافیکی وطبیعی پیرامون دوربین ها را شناسایی و به اطلاع مسئولان امرایمنی و امدادرسانی می رسانیم.
مهندس علم اضافه کرد: سامانه توزین درحال حرکت(wim) نیزوظیفه شناسایی کامیونهایی حامل تناز اضافه واطلاع رسانی به پلیس راه راجهت اعمال قانون برعهده داردوکامیونهای دارای تناژ اضافه به محض عبور از مقابل این سامانه شناسایی و به نزدیکترین پاسگاه پلیس راه اطلاع رسانی می کند.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان گفت: دو سامانه ی جاده ای پیام متغیر(wms)و تلفن گویا141وظیفه اطلاع رسانی رخدادهای جاده ای را به کاربران برعهده دارندو مردم بامشاهده تابلوهای متغیرنصب شده درراهها ویا برقراری ارتباط باسامانه 141میتوانند از رخدادهای جاده ای و یا وضعیت آب و هوایی اطلاع کسب کنند.
وی افزود: سیستم وسامانه سپهتن جاده ای که اخیرابه چرخه حمل ونقل هوشمند استان اضافه شدو بر اکثرناوگان عمومی نصب شده وظیفه کنترل رفتارهای راننده رادرطول مسیربرعهده داردو به محض تخطی ویاعدم برخورداری راننده ازشرایط قانونی آن را به اطلاع پلیس می رساند.
درجریان بازدیدهیات اتریشی ازمرکز مدیریت راهها، نماینده این هیات با اظهارشگفتی ازوجودچنین سامانه ی پیشرفته ای دراستان گفت: وجودسامانه های هوشمند با برخورداری ازفن آوری های روز دنیا گامی مهم و جدی برای کاستن از روش های هزینه است.مشخصات:
نظرات: *