پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیآمادگي راهداري وحمل ونقل جاده اي استان بوشهربراي سفرتابستاني مردم

تاریخ انتشار: 1396/04/04

بخش راهداري وحمل ونقل جاده اي استان بوشهربا برخورداري ازيكي از جوانترين ناوگان كشور وحضور هميشگي راهداران دركنارجاده ها آماده اجراي سفرهاي تابستاني مردم هستند.
مهندس سيدحميدرضاعلم مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان دربازديد ازپايانه مسافري بوشهربااعلام اين مطلب افزود:بخش راهداري وحمل ونقل جاده اي استان بابرخورداري ازيكي ازجوانترين ومدرنترين ناوگان مسافري كشوردر بخش اتوبوسي وحضور هميشگي راهداران دركنارجاده هاآمادگي لازم رابراي انجام سفرهاي تابستاني مردم را دارد.
وي افزود: بيش ازيك هزاردستگاه اتوبوس 288دستگاه ميني بوس و400دستگاه سواري كرايه بين شهري مشغول  فعاليت دربخش مسافري استان همزمان باموج اول سفرهاي تابستاني آماده ارائه خدمات به مردم استان هستند.
مهندس علم تصريح كرد: تابستان امسال هم بمانند سنوات گذشته براي سهولت سفرعلاقمندان و زائران بارگاه ملكوتي امام هشتم (ع) ومسجدمقدس جمكران سرويس هاي فوق العاده اي درنظرگرفته شده تامشتاقان آستان اين دوبارگاه منور بدون دغدغه به زيارت بروند .
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان افزود: درحوزه راهداري نيز باخط كشي راهها، پاكسازي حريم،شستشوي علائم وتابلوهاي ايمني،تعميرات گارديل هاي صدمه ديده و ريزش برداري كناره راهها همه تمهيدات لازم براي تامين امنيت وتسهيل سفرهاي تابستاني انديشيده شده است.
وي همچنين گفت: تعداد37نقطه ازمناطق پرتصادف راههاي استان بانصب تابلوهاي اطلاعاتي،چراغ چشمك زن وروشنايي نقطه اي،آشكارسازي شده تارانندگان بانزذيك شدن به اين مناطق از وجود خطرات احتمالي آگاه شوند.
مهندس علم اضافه كرد: تعداد پانزده اكيپ راهداري مجهز به ماشين آلات سبك وسنگين نيز درجوار راههاي استان خصوصا درمناطق پرترافيك محورهاي شرياني مستقرهستند تا در كنار ديگر دستگاههاي مسئول امرايمني خدمات لازم رابه مردم عرضه كنند.
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان افزود: به سبك و سياق سالهاي گذشته ستاد سفرهاي تابستاني باهدف برنامه ريزي براي سفرهاي مردم، نظارت برعملكردشركت هاي حمل ونقل مسافرو تامين ناوگان مورد نياز در اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي ايجادمي شود.
وي با اشاره به  ايمني بيشترسفربا ناوگان عمومي به نسبت ناوگان شخصي گفت: آمارهاي منتشره ازسوي سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي كشورحاكي ازسهم سه درصدي ناوگان عمومي استان درتصادفات و يك درصدي تلفات رانندگي است كه نشان ازايمني بيشترسفرباناوگان عمومي به نسبت ناوگان شخصي است
مهندس علم باتوجه به اقتصادي تر بودن سفرباناوگان عمومي ازمردم استان خواست به جاي سفرباناوگان شخصي و تحمل هزينه هاي بيشتر،سفرباناوگان عمومي را در سبدخانوارخود جاي دهند.مشخصات:
نظرات: *