پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیانجام2400 كيلومترخط كشي در راههاي ارتباطي استان بوشهر

تاریخ انتشار: 1396/03/30

در راستاي ارتقاء ايمني عبور، بيش از2400 كيلومترخط كشي در راههاي ارتباطي استان بوشهرانجام شده است.
مهندس سيدحميدرضاعلم مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان بوشهربا بيان اين خبر افزود: در راستاي افزايش ايمني عبور و مرور،هدايت وسائط نقليه و آگاهي بخشي به كاربران جاده ها مخصوصا در شب هنگام، بيش از2400 كليومترخط كشي در راههاي ارتباطي استان انجام شده است.
وي يكي ديگرازاهداف خط كشي راهها راتعيين محدوده حركتي هر يك ازخودروها و رانندگان بيان كرد و گفت: خط كشي وتفكيك باند رفت و برگشت درنقاط بدون جداكننده نقش مستقيمي دركاهش تصادفات و تلفات رانندگي دارد.
مهندس علم ازخط کشی راهها بعنوان مهمترين  علائم ایمنی ياد كرد و افزود: خط كشي راهها چنانچه با ظرافت بصري همراه باشد مستقیما در دید راننده قرار گرفته و با وی یک حس نزدیک و متقابل برقرار می نمایند.
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي محورهاي خط كشي شده استان را شامل يك هزار100 كیلومتربزرگراه، يك هزاركيلومترراه اصلي و300 كيلومتر راه روستايي بيان كردواضافه كرد: با تعامل و نظرمثبت مسئولان استان امسال اعتبارات خوبي براي براي ارتقاء ايمني عبور و مرور در محورهاي ارتباطي پيشبيني شده است.
وي افزود: به منظورارتقاء ايمني عبور و مرور درمحورهاي ارتباطي استان  علاوه برانجام2400كيلومترخط كشي،8 هزارمتر گاردريل آسيب ديده راههاي استان نيز بازسازی و نصب شده و نزديك به 5هزارمتر نيوجرسي و ديوار برجا اجرا گرديده است.
مهندس علم با شاره به آشكارسازي 37 نقطه پرتصادف راههاي استان گفت افزود: براي ايمن سازي بيشترمسافرتها در محورهاي ارتباطي 37 نقطه از راههاي استان بوسيله تجهيزات و علائم راهداري نظير تابلوهاي اطلاعاتي فسفري، چراغ چشمك زن و روشنايي نقطه اي آشكار و آرام سازي شده است.
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان اضافه كرد:10هزار علائم هشدار دهنده راهداري شامل مسيرنما، جهت نما و تابلوهاي اخطاري وانتظامي نيز در راههاي برون شهري و روستايي نصب شده است.مشخصات:
نظرات: *