پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیجايگاه اول استان بوشهر در مراكز فني خودرهاي سنگين كشور

تاریخ انتشار: 1396/03/24

براساس ارزيابي هاي صورت گرفته، مراكز فني خودرهاي سنگين استان بوشهر، در نسبت وسائل نقليه مردود شده به نسبت مراجعه كنندگان جايگاه اول كشور را كسب كرد.
مهندس سيدحميدرضاعلم مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان با اعلام اين خبرافزود: براساس ارزيابي هاي ساليانه سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي كشور، مراكز فني خودروهاي سنگين استان با برخورداري از دستگاههاي آزمونگر پيشرفته و معاينه فني چشمي دقيق و همچنين نسبت خودروهاي مردود شده به نسبت مراجعه كنندگان جايگاه اول كشور را كسب كرد.
وي همچنين افزود: اين امربيانگرشدت دقت نظر و حساسيت مديران فني مراكز فني سنگين  استان بوشهر و اهميت بكارگيري تكنولوژهاي جديد در امر معاينه فني است.
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان تصريح كرد: درسالهاي اخير تلاشهاي زيادي جهت ارتقاء كيفيت خدمات مراكز فني سنگين دراستان صورت گرفته و مراكز فني سنگين استان يكي ازمراكز پيشرفته كشور هستند.
مهندس علم افزود: اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي همزمان با ارتقاء كيفيت خدمات مراكز فني خودرهاي سنگين پروژه برخط سازي خدمات اينگونه مراكز را هم اجراكرد كه همين امر هم دراين موفقيت دخيل بود.
 وي ازافزايش 2درصدي مراجعات به مراكز فني خودروهاي سنگين خبرداد و گفت: با اجراي پروژه برخط سازي درمراكزفني سنگين استان، سال 95شاهد افزايش 2درصدي مراجعه خودروهاي سنگين به مراكز فني سنگين  به نسبت سال 94بوده ايم كه نشانگر اهميت اجراي اين پروژه است.
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان اضافه كرد: براي اطمينان ازتداوم خدمات مطلوب مراكز فني خودروهاي سنگين استان كارشناسان و ناظران فني اداره كل راهداري وحمل و نقل جاده اي بطور مرتب بصورت ماهيانه اين مراكز راكنترل مي كنند.
گفتني است دراستان بوشهر دو مركز معاينه فني خودروهاي سنگين درشهرهاي بوشهر و برازجان وجود دارد كه درسال 95 مجموعا تعداد11هزار472دستگاه كاميون را به لحاظ فني كنترل و براي آنها گواهي صادركرده اند.مشخصات:
نظرات: *