پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیگردهمایی مسئولان روابط عمومی شهرستان های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر

تاریخ انتشار: 1396/03/02

همزمان با27 ارديبهشت روز جهاني روابط عمومي و ارتباطات، نخستین گردهمایی مسئولان روابط عمومی شهرستان های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر  با حضور مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  ومعاون توسعه منابع ومديريت این اداره کل برگزار گردید.
دراین مراسم سيد حمیدرضا علم  مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان با تبريك 27 ارديبهشت روز ارتباطات وروابط عمومي گفت: روابط عمومي بعنوان پل ارتباطي وحلقه واسطه بين مردم ومسئولين نقش ممتازي درشناساندن اهداف وعملكردهرسازمان به مردم دارد .
وي گردهمايي مسئولين روابط عمومي شهرستانها را فرصت مغتنمي براي آشنايي بيشتر با برنامه ها و اقدامات اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي خصوصا بعد از فرايند ادغام برشمرد و افزود: اقدامات مهم ومتنوعي درمجموعه راهداري وحمل ونقل جاده اي ايجاد شده وبرنامه و اقدامات گسترده تري براي همگن و همسوسازي فعاليت هاي اين بخش با ديگر اركان توسعه درحال انجام است كه بايد مسئولان روابط عمومي  شهرستانها نسبت به تبيين آن براي مردم همت كنند.
مهندس علم بر آشنایی کامل روابط عمومی ها با وظایف و نکات کلیدی سازمان تاکید کرد و اظهار داشت: روابط عمومی ادارات شهرستان ها باید با شناخت و آگاهی از نیازهای مردم، آن را به مدیران خود انتقال دهند.
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان يكي ديگر از مسئوليت روابط عمومي  شهرستانها را پاسخگويي به مخاطبان، رسانه ها ومردم بيان كرد وافزود پاسخگويي وشفافيت واقناع سازي افكارعمومي وسنجش رضايت مندي مردم ازعملكرد مجموعه راهداري وحمل ونقل جاده اي ازجمله مهم وبا اولويت ترين مسئوليت روابط عمومي شهرستانهاست.
درگردهمايي يكروزه مسئولان روابط عمومي راهداري وحمل ونقل جاده اي شهرستانها همچنين عباس فرامرزي معاون توسعه مديريت ومنابع اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان طي سخناني برضرورت افزايش دانش وآگاهي مسئولان روابط عمومي تاكيدكرد و گفت: روابط عمومي ها بايد براي شناخت دقيق نيازهاي جامعه هدف حوزه راهداري وحمل ونقل و پيگري مطالبات مردم خود را به علم روز ارتباطات مجهز كنند.
وي افزود: آمادگي داريم براي آشنايي بيشتر مسئولان روابط عمومي شهرستانها باحوزه ارتباطات وروابط عمومي آنهارابه دوره هاي آموزشي مرتبط اعزام كنيم.مشخصات:
نظرات: *