پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبازديد نماينده مردم دشتي وتنگستان درمجلس شوراي اسلامي ازمركز مديريت راههاي بوشهر

تاریخ انتشار: 1396/03/01

دكتركمال الدين شهرياري نماينده مردم دشتي وتنگستان درمجلس شوراي اسلامي با حضوردراداره كل راهداري  وحمل ونقل جاده اي ضمن ديداربا مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان ازمركز مديريت راههاي بوشهر ديداركرد.
درجريان بازديد دكترشهرياري از مركز مديريت راههاي استان وي از قسمت هاي مختلف اين مركزديدن كرد وبا اشاره به ظرفيت هاي قابل توجه آن گفت: استفاده از فن آوري هاي نو و بكارگيري تكنولوژي هاي جديد دركنترل وهدايت ترافيك درراهها  مي تواند ما را در رسيدن به روشهاي نظارتي موثرتركمك كند.
نماينده مردم دشتي وتنگستان درمجلس شوراي اسلامي افزود: خوشحال مي شويم وقتي مي بينيم مركز مديريت راهاي استان باظرفيت وقابليت هاي خوبي كه دارد مي تواند پليس راه وديگردستگاههاي مسئول را درامركنترل و نظارت جاده اي كمك كند.
دكترشهرياري تصريح كرد: آن گونه كه مسئولان گفته اند بعد از نصب وبهره برداري دوربين هاي ثبت تخلف سرعت در محورهاي ارتباطي، ميانيگن سرعت خودروها و درنتيجه حوادث و تلفات رانندگي درمحورهاي تحت پوشش به شكل قابل توجهي كاهش پيدا كرده كه نشان از اهميت كاركرد اين سامانه است.
 درجريان بازديد دكترشهرياري از مركز مديريت راهها همچنين سيدحميدرضاعلم مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان طي سخناني با اشاره به قابليت اين مركز گفت: مركز مديريت راههاي استان بوشهربا بهره گيري ازتعداد 51 دوربين ثبت تخلف سرعت كه حدود90درصد راههاي اصلي استان را تحت  پوشش دارد يكي از مجهزترين  مركز مديريت راههاي كشوراست.
وي گفت: مركز مديريت راههاي بوشهر از تعداد سامانه ترددشمار برخط براي برداشت دقيق ولحظه اي تردد وكنترل وهدايت ترافيك درمحورهاي ارتباطي كمك مي گيرد كه داده هاي اين سامانه ها بدليل عدم امكان بروز خطا همواره مورد استناد مسئولان قرار مي گيرد.
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان تصريح كرد: تعداد16دستگاه دوربين هوشمند نظارت تصويري مركز مديريت راهها كه غالبا درگلوگاههاي ترافيكي ونقاط حساس واستراتژيك راههاي  استان نظيرپل كلل نصب شده اند وظيفه رصد رخدادهاي ترافيكي و طبيعي مناطق پيرامون را برعهده دارند و دادهاي اين دوربين هانيز در مواقه ضروري دراختياردستگاههاي مسئول و مرتبط قرار مي گيرد.
مهندس علم افزود: تعداد3دستگاه باسكول هوشمند با قابليت توزين درحال حركت كاميونها نيز دراختيارمركز مديريت راههاي استان است و اين سامانه ها كه درسه نقطه از محورهاي ارتباطي استان نصب هستند وظيفه دارند با استفاده ازحسگرهاي فوق پيشرفته تخلف احتمالي كاميونهاي حامل بار را قبل ازرسيدن به پليس راه به پاسگاههاي پليس راه واقع درمسيراطلاع رساني كنند.مشخصات:
نظرات: *