پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیلغو مرخصي وآماده باش اد اره كل راهداري وحمل و نقل جاده اي استان بوشهر براي سيل احتمالي

تاریخ انتشار: 1395/12/28

با لغو مرخصي تعطيلات ايام نوروز ، همه نيروها و امكانت راهداري استان درآماده باش صددرصدي هستند تا درصورت وقوع سيل به ياري مردم بشتابند.
 سيدحميدرضا علم مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان درسومين جلسه مديريت بحران اين اداره كل با اشاره به هشدارسازمان هواشناسي  وستاد مديريت بحران استانداري مبني بروقوع سيل احتمالي گفت: راهداري وحمل ونقل جاده اي همانندگذشته با حفظ  وارتقاء توان وتشكيل 29 اكيپ راهداري و بسيج 169 دستگاه ماشين آلات سبك وسنگين ، آمادگي دارد درصورت جاري شدن سيل دركنارديگرنيروهاي امدادي به انجام ماموريت بپردازد.
وي افزود: بنابه هشدارسازمان هواشناسي، سيل احتمالي مصادف شده است  با دوراول سفرهاي نوروزي كه بايد تلاش كنيم سفرهاي نوروزي مردم خصوصا درمحورهاي ورودي استان ازسمت فارس وخوزستان كه حجم بيشتري از بارش نسبت به ديگرمحورها را دارند با ايمني لازم همراه باشد.
  مهندس علم حضور راهداري و حمل و نقل جاده اي درسيل بهمن 95را مثبت ارزيابي كرد وگفت: حضورراهداري درسيل اخيرمبتني برسه اصل :حفظ و ارتقاء توان مجموعه قبل ازسيل، حضور موثر، بهنگام و امداد رساني بموقع درزمان سيل وبازگشايي بموقع محورها وپاكسازي معابروترميم فوري خرابي هاي مانده ازسيل برراههاي استان بودكه به نحو مناسب انجام شد.
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان با اشاره به تقديروتشكرمسئولان كشوري واستاني ازحضورراهداري درسيل بهمن گذشته تصريح كرد: اقدامات  موثروبموقع مجموعه راهداري وحمل ونقل جاده اي استان درسيل اخيربارها و به دفعات ازسوي معاون وزيرراه وشهرسازي ورييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، نماينده ولي فقيه و امام جمعه بوشهر ، استاندار و نمايندگان مردم درمجلس شوراي اسلامي  مورد تقديرقرارگرفته است.
 وي تقديرمسئولان ازخادمان مردم درراهداري وحمل ونقل جاده اي را موجب دلگرمي بيشتراين مجموعه دانست وتاكيدكرد: راهداري وحمل ونقل جاده اي استان درسيل احتمالي نيزباتمام توان و وجود دركنارمردم ومسئولان خواهدبود.مشخصات:
نظرات: *