پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیتدارك گسترده راهداري وحمل و نقل جاده اي و پليس راه استان بوشهر براي نوروز 96

تاریخ انتشار: 1395/12/26

همه امكانات راهداري وحمل ونقل جاده اي وپليس راه فرماندهي انتظامي استان  براي ايمني مردم ومسافران نوروزي بسيج ميشود.
سيدحميدرضا علم مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان درنشست مشترك مسئولان راهداري وحمل ونقل جاده اي وپليس راه استان  با اعلام اين مطلب افزود: درراستاي ارتقاء شاخص هاي ايمني درايام نوروز و ارائه خدمت به مسافران نوروزي تمام امكانات راهداري و حمل ونقل جاده اي استان  بسيج مي شود تا دركنارنيروهاي پليس راه وديگرنيروهاي امدادي واورژانسي خدمات لازم را به مردم ارائه دهند.
وي افزود: تعداد16پايگاه ثابت و27پايگاه سيار با56تيم راهداري و امدادي درطول تعطيلات نوروزي  دركنارمحورهاي ارتباطي خصوصا محورهاي پرتردد وشرياني مستقرمي شوندتا درصورت نيازشهروندان ومسافران نوروزي به ارائه خدمات بپردازند.
مهندس علم همچنين  گفت: تعدادپنج راهدارخانه متعلق به  اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي  استان واقع دركنارمحورهاي ارتباطي به امكانات لازم تجهيز شده اندتاخدمات ضروري رابه مردم ارائه دهند.
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان افزود: مجموعا 355نفرو160دستگاه ماشين آلات سبك وسنگين راهداري وحمل ونقل جاده اي براي خدمات رساني به مردم درايام نوروز درراهها ساماندهي ومستقر شده اند.
وي همچنين از استقرارخودروهاي امدادي و جرثقيل دركنارپاسگاههاي پليس راه براي ارائه خدمات امدادي به مردم خبردادوتصريح كرد: تعداد5دستگاه جرثقيل سنگين وتعدادي جرثقيل سبك وخودروهاي امدادي هم دركنارراهداران به ارائه خدمت به مسافران نوروزي مي پردازند.
درنشست مشترك مسئولان راهداري وحمل ونقل جاده اي وپليس راه ، همچنين سرهنگ ايوب    پاپري فرمانده پليس راه استان طي سخناني از آمادگي كامل پليس راه براي خدمت به مسافران نوروزي خبردادوگفت: تمهيدات لازم بانظرفرماندهي انتظامي استان براي استقرارو حضورموثرپليس راه درمحورهاي ارتباطي برون شهري  درطول تعطيلات نوروزي  انديشيده شده است.
وي افزود: همه امكانات پليس راه فرماندهي انتظامي استان بوشهرازتاريخ 25اسفندو همزمان باآغازاجراي طرح نوروزي دركنارراهها مسقرمي شوندوتاپايان طرح  نوروزي دركنارراهها مي مانند
سرهنگ پاپري افزود: امسال هم همانند سالهاي گذشته علاوه برگشت هاي محسوس پليس راه  تعدادي گشت نامحسوس به كمك پليس راه مي آيند ودرطول اجراي طرح  نوروزي اين نيرورادركنترل تردد ناوگان عمومي وخصوصي ياري خواهندكرد.
فرمانده پليس راه استان تصريح كرد: تمام تلاش خودرابراي كاهش حوادث وتلفات رانندگي درايام نوروز بكارخواهيم بست ودراين راه انتظارداريم رانندگان هم بارعايت قوانين ومقررات مارادرحفظ ايمني خودياري برسانند.مشخصات:
نظرات: *