پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیتقديرنماينده دشتي وتنگستان از مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان بوشهر

تاریخ انتشار: 1395/12/16

نماينده دشتي وتنگستان درمجلس شوراي اسلامي باارسال لوح تقديرازتلاشهاي مدير كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان بوشهردرماجراي سيل اخيرقدرداني كرد.
 درلوح تقديمي دكترسيدكمال الدين شهرياري نماينده مردم شهرستانهاي دشتي وتنگستان درمجلس شوراي اسلامي خطاب به مهندس سيدحميدرضاعلم مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان آمده است : دربهمن ماه  سال جاري شاهدنزول فزاينده باران رحمت الهي درشهرستانهاي دشتي وتنگستان بوديم وخطربروزسيل  اين دوشهرستان راتهديدمي كردكه تلاشهاي مجددانه شماومجموعه تحت مديريت حضرتعالي باعث گرديدكه ازمسدودشدن محورهاي اصلي جلوگيري بعمل آيد.
دكترشهرياري افزوده است: الحمدولله باتلاش شبانه روزي شماوهمكارانتان  خسارت وارده ازسيل به راههاي فرعي شهرستان نيزدركوتاه ترين زمان ممكن  برطرف ونسبت به ترميم خرابي ها اقدام شده است.
 نماينده دشتي وتنگستان درمجلس شوراي اسلامي همچنينن درتقديرنامه خودخطاب به مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان آورده است:خدمات سازنده ،ارزنده وبه موقع وموثرحضرتعالي درمديريت بحران اخيربه بهترين نحوممكن شايسته قدرداني است.
دكترشهرياري افزوده است:همكاري مجموعه راهداري وحمل ونفل جاده اي استان بامسئولان شهرستان دشتي و سايرادارت ديگردربازگشايي محورهاي اصلي وفرعي وعشايري وتسهيل تردد درمحورها رضايت مندي مردم حوزه انتخابيه و اينجانب  رابه همراه داشته كه بدينوسيله تقديرخودم رااعلام مي دارم.
نماينده دشتي وتنگستان درمجلس شوراي اسلامي همچنين براي مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان ومجموعه راهداري وحمل جاده اي  آرزوي موفقيت نموده است.مشخصات:
نظرات: *