پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیآغازپيش فروش اينترنتي بليت سفرهاي نوروز96 دراستان بوشهر

تاریخ انتشار: 1395/12/02

براي دسترسي آسان مردم به بليت سفرهاي نوروزي ،پيش فروش اينترنتي  بليت سفرهاي نوروزي ازابتداي اسفندماه  دراستان بوشهرآغاز شده است.
سيدحميدرضاعلم مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان بااعلام اين خبرافزود: به منظور برنامه ريزي بهينه براي سفرهاي نوروزي ودسترسي آسان مردم  به بليت مسافرتهاي نوروزي ،همزمان باسراسركشور پيش فروش اينترنتي بليت سفرهاي نوروزي  دراستان  ازاول اسفندماه جاري آغازشده است.
وي افزود: مردم وعلاقمندان به مسافرت باناوگان اتوبوسي  ازامروز  ميتوانندبدون مراجعه به دفاترفروش شركت هاي حمل ونقل مسافر بليت  مسافرت براي همه مقاصدبيرون استان راازطريق  اينترنت تهيه كنند.
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان ، بازه زماني بليت ايام نوروز را25 اسفند سال جاري لغايت 15 فروردين 96 اعلام كردوگفت: همه افرادي كه قصد سفردراين ايام را دارند مي توانندبامراجعه به سايت  www.safar724.irبليت مسافرت  به مقاصد دلخاوه  خودراتهيه نمايند.
علم تصريح كرد: پيش فروش اينترنتي بليت سفرهاي نوروزي ضمن كاهش سفرهاي درون شهري وحذف واسطه ها ودلالي گري به مسئولان نيز اين امكان را مي دهدكه با آگاهي ازميزان درخواست مردم نسبت به تامين ناوگان مورد نياز براي ايام نوروز اقدام كنند.
وي افزود: فروش توامان حضوري واينترنتي بليت مسافرت باناوگان اتوبوسي براي ايام نوروز هم ازتاريخ 15 اسفندماه سال جاري دراستان آغاز مي شود و تا پايان طرح نوروزي ادامه مي يابد.
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان ازتدارك كامل ناوگان مسافري استان براي ايام نوروز خبرداد وگفت: تعداد329دستگاه اتوبوس شركت هاي مسافربري استان درطول ايام نوروز درآمادگي كامل هستندتاخدمات لازم رابه مردم ارايه كنند.
علم همچنين افزود : ستاد ويژه ايام نوروز بامشاركت اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي وانجمن صنفي شركت هاي حمل ونقل مسافر استان ازتاريخ 15 اسفند ايجاد مي شود وتاپايان طرح نوروزي  برروندخدمت رساني به مسافران نظارت مي كند.
وي بااشاره جابجايي مطلوب مسافرين درنوروز گذشته گفت:باسرمايه گذاري صورت گرفته الحمدولله استان بوشهرازيكي ازجوانترين ناوگان مسافربري كشوردربخش اتوبوسي برخورداراست واين ناوگان درطول اجراي طرح نوروزي 95 باانجام10 هزار736سفر204هزار809مسافراجابجا نموده است.مشخصات:
نظرات: *