پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیتمامي امكانات راهداري وحمل ونقل جاده اي درسيل اخير استان بوشهربكارگرفته شد

تاریخ انتشار: 1395/12/01

براي جلوگيري ازآسيب به مردم، بازنگه داشتن مسيرهاي ارتباطي وامداد رساني بموقع، تمامي امكانات راهداري وحمل جاده اي استان درسيل اخيربكارگرفته شد.
 سيدحميدرضاعلم مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي بااعلام اين مطلب افزود: همزمان بااعلام سازمان هواشناسي و ستادمديريت بحران مبني وقوع سيل دراستان، مجموعه راهداري وحمل ونقل جاده اي استان، تمامي امكانات خودرا براي جلوگيري ازآسيب هاي احتمالي به مردم، بازنگه داشتن مسيرهاي ارتباطي وعبورومرورنيروهاي امداد رسان بكارگرفت.
 وي افزود: بدين منظورحدود250 نفرنيرو در قالب 29 اكيپ راهداري و169دستگاه ماشين آلات سبك وسنگين سازماندهي ودرمناطق مختلف استان مستقرشدند.
علم تصريح كرد: براي هماهنگي و نظارت بيشتر بر روند خدمت رساني درحوزه راهها وهماهنگي با استاندارمحترم وستادمديريت بحران، ستادي  هم درمركز استان ايجاد شد تا خدمات راهداري به مردم با نظرمسئولان ارشد استان  بصورت منظم، هدفمند و اولويت بندي شده ارايه گردد.
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان گفت:درشهرستانهاي ده گانه استان هم مديران راهداري وحمل ونقل جاده اي شهرستانها درتماس مداوم با فرمانداران وستادمديريت بحران نيروها وامكانات خودرادرخدمت رساني به مردم بكارگرفتند.
 وي افزود: دربسياري ازموارد نيروهاي خدوم، تلاشگر و بي ادعاي راهداري زير رگبارهاي شديد باران و دردل سيلاب هاي خروشان، خدمت رساني خود را لحظه اي متوقف نكردند تا رفت و آمد مردم بموقع انجام شود.
  مهندس علم تاكيدكرد: نيروهاي مخلص راهداري براي عبورايمن مردم  درجاده هاي كوهستاني بااستقرار6 اكيپ  مجهز به ماشين الات سنگين ،بيش از200نقطه ريزش برداري انجام دادند وحدود150هزارمترمكعب ازسنگ هاوگل و لاي ناشي از ريزش كوه را ازمعبرها پاكسازي كردند.
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان افزود:بابارش سيل آساي باران درمناطق بالادست استان وجاري شدن سيل، بسياري ازراههاي استان وپل هاي بزرگ  به زيرآب رفت كه راهداران  براي حفظ ونگهداري سرمايه هاي ملي بصورت شبانه روزي  درتلاش بودند تا كمترآسيبي به پل ها وابنيه فني وارد نشود.
علم اضافه كرد: با بارش بي سابقه در30سال  اخيربراي ساعاتي بخش هايي از دوبزرگراه مهم وشرياني خليج فارس و وسيراف كه بيشترين تردد را درسالهاي اخيرتحمل كرده اند به زيرآب رفتند كه باتلاش وهمت راهداران به فوريت مسيرهاي جايگزين تعيين شدوتردد وترافيك به  اين مسيرها هدايت گرديد.
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان افزود: راه ارتباطي بوشهر،شيف وگناوه ومحورساحلي بوشهر به دير هم بابارش هاي سيل آسا وسرازيرشدن سيلاب ها وهمجواري با دريا به زيرآب رفته اند كه عليرغم تلاش راهداران وديگرعوامل امدادي بدليل طغيان رودخانه هاي واقع درمسير تااطلاع ثانوي مسدودمي باشند.
وي تصريح كرد: باكم شدن بارش ها وفروكش كردن سيلاب ها كاربرداشتن گل ولاي ناشي  ازجاري شدن روان آبها برروي جاده ها  وايمن سازي راهها بوسيله راهدارن خستگي ناپذير بعنوان بخش ديگري ازوظيفه اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي درحال انجام است.
مهندس علم خسارت وارده به راهها ،پلها وابنيه فني استان را بالا ارزيابي كرد وگفت: باحضورمعاون راهداري سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي كشورارزيابي نهايي ازميزان خسارت به راهها درحال انجام است كه نتيجه نهايي به زودي به اطلاع استاندارومسئولان كشوري خواهدرسيد.مشخصات:
نظرات: *