پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاستقرار 29 اكيپ راهداري دركنارمحورهاي مواصلاتي استان بوشهر

تاریخ انتشار: 1395/11/25

​درپي  هشدارسازمان هواشناسي واحتمال جاري شدن سيل، 29 اكيپ راهداري به همراه   169دستگاه انواع ماشين آلات سبك وسنگين درراهها مستقرشده است
سيدحميدرضاعلم مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان بوشهربااعلام اين مطلب افزود:  درپي هشدارسازمان هواشناسي ومديريت بحران استان  واحتمال جاري شدن سيل ،تعداد29 اكيپ راهداري بهمراه 169انواع ماشين  آلات سنگين ،نيمه سنگين  وسبك در كنارراهها مستقرشده اندتادرصورت نيازبه به ارايه خدمات بپردازند

وي افزود:اين اكيپ ها ازروز شنبه 23بهمن درآماده باش كامل و بصورت شبانه روز ي درمناطق مستعد جاري شدن سيلاب ،كوهستاني وبااهميت راههاي استان درشهرها وروستاهامستقرهستند تادرصورت نيازبه ياري مردم بشتابند
مهندس علم تصريح كرد:ازچندروز مانده به وضعيت پيش آمده هم ،براي عدم تجميع سيلاب درپشت پلها، لايروبي كامل  پلهاي  واقع درراههاي استان وكانال هاي دفع آبهاي فصلي  انجام شده است
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان گفت:براي پيشيگري ازتخريب راههاي روستايي هم  سيل بندوداگ حفاظتي  جاده هاي روستايي ترميم شده  است تادرصورت بروز سيل رفت آمددرجاده هاي روستايي مختل نشود
وي همچنين افزود: باتوجه احتمال ريزش كوه درمحورهاي كوهستاني، تعداد6 اكيپ راهداري درمحورهاي كوهستاني مستقرشده اندتادرصورت هرگونه ريزش كوه نسبت به بازگشايي مسيروايمن ماندن مردم اقدام كنند
علم اضافه كرد: همه امكانات ستادي وشهرستاني راهداري  وحمل ونقل جاده اي استان باآمادگي كامل ودرمشورت وتماس مداوم بافرمانداران ومسئولان شهرستانها  ،بخش ها وروستاها هستندتاامكانات خودرادرصورت نياز درخدمت مردم قراردهند
مديركل راهدري وحمل ونقل جاده اي استان تصريح كرد: علاوه براكيپ هاي ثابت راهداري مستقردركنارراهها ،تعداد16دستگاه سامانه نظارت تصويري مستقردرگلوگاههاي ترافيكي ومناطق حساس راهها وهمه امكانت سخت ونرم افزاري مركز مديريت راههاي استان هم درحال رصدرخدادهاي طبيعي وترافيكي راهها هستند تادرصورت بروز هرگونه رخدادي سريعا مسئولان امدادي واورژانسي رامطلع كنندمشخصات:
نظرات: *