پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاهداء كلاه ايمني رايگان به موتورسواران روستاهاي دهرودعليا و سفلي در دشتستان

تاریخ انتشار: 1395/10/28

دراجراي طرح موتورسواران ايمن، تعداد160 عددكلاه ايمني رايگان بين موتورسواران روستاهاي دهرودعلياوسفلي دشتستان توزيع شد.
سيدحميدرضاعلم مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان بوشهربااعلام اين مطلب افزود: دراجراي طرح موتورسواران ايمن ودرراستاي ترويج فرهنگ ايمني، ضمن آموزش موتورسواران  دو روستاي دهرودعليا وسفلي تعداد160 كلاه ايمني رايگان بانشان استاندارد بين آنها توزيع شد.
وي افزود: دراين مرحله ازطرح، موتورسواران وخانواده هاي آنها با مقررات ايمني وترافيك ونحوه صحيح واصولي استفاده ازموتورسيكلت آشنا شدند.
مهندس علم باتوجه به تلفات بالاي موتورسواري استان  تصريح كرد: متاسفانه  درغفلت خانواده ها وكم اطلاعي و ناآگاهي موتورسواران سالانه تعداد قابل توجهي ازموتورسواران عمدتا جوان براثر بي احتياطي جان خودرا ازدست مي دهند كه تلاش مي كنيم با آموزش وفرهنگ سازي آن رابه حداقل برسانيم.
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان افزود: دوره هاي آموزشي موتورسواران مسائل متنوعي پيش بيني شده وموتورسواران با انواع رفتارهاي ترافيكي وچونگي استفاده ازموتورسيكلت درشرايط مختلف جوي آشنا مي شوند.
 وي گفت:  درطرح موتورسواران ايمن علاوه برآموزش موتورسواران وآشناسازي آنهابامقررات ترافيكي، موتورسيكلت آنهانيز به انواع شبرنگ هاي مخصوص ديد درشب  مجهز مي شود.
علم اضافه كرد:ازابتداي طرح موتورسواران ايمن دراستان تاكنون  به بيش از20 هزارنفرازموتورسواران استان آموزش داده شده  وبيش از10 هزاركلاه ايمني وهزاران شبرنگ وكاور مخصوص ديددرشب توزيع شده است.
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان بااشاره به  تداوم اجراي طرح موتورسواران ايمن دراستان افزود:انشالله طرح موتورسواران ايمن را تا آموزش تمامي موتورسواران استان ادامه مي دهيم وانتظارداريم موتورسواران نيز دراين طرح مشاركت نمايند.مشخصات:
نظرات: *