پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبرپايي كارگاه آموزشي علائم و تجهيزات ايمني در بوشهر

تاریخ انتشار: 1395/10/22

نخستين كارگاه آموزشي علائم وتجهيزات ايمني با حضورمعاون دفترتوسعه  وحريم راههاي سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي كشور وكارشناسان حوزه ايمني دربوشهربرگزارشد.
درآيين افتتاح اين كارگاه آموزشي سيد حميدرضا علم مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان :هدف ازبرگزاري اين كارگاه آموزشي را بروزرساني دانش كارشناسان حوزه فني وايمني راههاي استان اعلام كرد وگفت :اين كارگاه آموزشي فرصت خوبي براي آگاهي كارشناسان  مربوطه ازتحولات جديد در حوزه ايمني راه هاست
وي افزود: ضوابط ومقررات جديدي در مقاطع مختلف درحوزه راههاي استان ابلاغ مي شود كه كارشناسان مرتبط بايد اطلاعات لازم را كسب ودانش مربوطه را به روز كنند
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان همچنين مهمترين نياز امروز حوزه ايمني راهها را دانش افزايي وارتقاء سطح معلومات كارشناسان مربوطه دانست وتصريح كرد درصددهستيم براي ارتقاء دانش مسئولان وكارشناسان دوره هاي مختلف آموزشي را برگزار كنيم.
علم افزود : برپايي اين كارگاه آموزشي يك حسن بزرگتر هم دارد و آن  نيزحضور همزمان مسئولان وكارشناسان شهرستانها در دورهم است كه زمينه طرح چالش هاي شهرستاني را درحضور همديگر فراهم مي آورد.
همچنين دكتر فرهاد مهرياري معاون ايمني دفتر توسعه  وحريم راهها ي سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي كشور و مدرس كارگاه آموزش مذكور باتمجيدازاقدامات صورت گرفته براي ايمني راههاي استان گفت :اقدامات مهم و ارزشمندي براي ارتقاءايمني راههاي استان صورت گرفته و راههاي بوشهرازجمله ايمن ترين راههاي كشوراست.
وي افزود : حضور كارشناسان در كارگاههاي آموزشي مرتبط باحوزه ايمني بسيارضروري است و بايد تلاش كنيم اين كارگاهها درفواصل زماني معيني برگزار كنيم.
معاون فني دفترتوسعه وحريم راههاي سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي كشور همچنين هدف ازبرگزاري كارگاه  آموزشي علايم وتجهيزات ايمني دربوشهر را آشنا سازي مسئولان وكارشناسان با اقدامات ايمني بخش ، كم هزينه و زودبازده  در راهها عنوان كرد و خواستار حضور و توجه جدي كارشناسان  درمباحث آموزشي شد.
دكترمهرياري تصريح كرد راهها مهمترين نيازجامعه بشري براي جابجايي  وتبادل نيازمندي هاي آنان است وهرمقدار به ايمني راهها توجه شود سلامتي مردم را تضمين كرده ايم .
وي گفت :نقطه ي مقابل  ايمني تصادف  است  كه  درسالهاي اخير صدمات و تلفات غيرقابل جبراني را به كشور واردكرده است.
گفتني است  دركارگاه آموزشي علائم وتجهيزات ايمني يكروزه بوشهر علاوه برمعاونين ستادي وروساي شهرستان ها  كارشناسان مربوطه درحوزه فني وايمني راهها نيز حضور داشتند.
 مشخصات:
نظرات: *