پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیمعرفي سرپرست جديد راهداري وحمل ونقل جاده اي شهرستان بوشهر

تاریخ انتشار: 1395/08/19

درآييني باحضور مديركل راه وشهرسازي استان ،معاونين وجمعي از كاركنان ، مهندس حيدري بعنوان سرپرست راهداري وحمل ونقل شهرستان بوشهرمعرفي و از خدمات سرپرست پيشين تجليل شد.
در اين مراسم مهندس سيدحميدرضاعلم مدير كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان با اشاره به شرايط جديد پيش آمده و ادغام راهداري و حمل ونقل در همديگر گفت: بخش حمل ونقل و راهداري دو بخش هم خانواده و همسو در بسياري از فعاليت ها با تصميم  مقام عالي وزارت راه وشهرسازي و مصوبه شوراي عالي اداري كشور در كنار هم قرار گرفتند تا خدمت رساني به مردم تسهيل شود.
وي افزود: شرايط جديد زمينه خدمت رساني بهتر به مردم در بخش راهداري و حمل ونقل را فراهم كرده و سرپرست جديد راهداري وحمل ونقل شهرستان بوشهر بايد از شرايط جديد پيش آمده نهايت استفاده را براي خدمت به مردم مركز استان ببرد.
علم تصريح كرد: الحمدولله راههاي ارتباطي شهرستان بوشهر غالبا بزرگراه و يا جزو راههاي اصلي هستند كه بايد همت كنيم همواره راههاي منتهي به مركز استان را آماده عبور و مرور مردم نماييم.
مدير كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان  با اشاره به ماموريت هاي جديد راهداري وحمل ونقل گفت: يكي از اولويت هاي ما در شرايط جديد برنامه ريزي براي دستيابي به ايمني پايدار در تمامي شئون جاده اي است،از اينرو بايد همه امكانات در مسير اين مهم قراردهيم.
وي افزود: با انتقال مسئوليت هاي بخش حمل ونقل و راهداري در همديگر مسئوليت ما در زمينه حفظ جان مردم خصوصا آنهاييكه درمحورهاي ارتباطي استان تردد مي كند بيش تر از گذشته شده است .
در اين مراسم همچنين مدير كل راهداري  وحمل ونقل جاده اي استان ضمن تجليل از خدمات مهندس رستمي مدير پيشين راه وشهرسازي شهرستان بوشهر و زحمات چند ماهه مهندس عالي حسيني سرپرست اين شهرستان ،مهندس حيدري را بعنوان سرپرست جديد راهداري وحمل ونقل شهرستان بوشهر معرفي كرد.مشخصات:
نظرات: *