پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیآمادگي راهداري و حمل ونقل جاده اي استان بوشهر براي جابجايي زائرين اربعين حسيني

تاریخ انتشار: 1395/08/04

بنام خدا
آمادگي راهداري و حمل ونقل جاده اي استان بوشهر براي جابجايي  زائرين اربعين حسيني
بخش راهداري وحمل ونقل جاده اي استان بوشهربااختصاص ناوگان لازم آمادگي دارد زائرين اربعين حسيني راجابجا نمايد
سيدحميدرضاعلم مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان بوشهردرنشست بامسئولان تشكلهاي صنفي ومديران شركت هاي حمل ونقل مسافربااعلام اين مطلب افزود:بااستفاده ازتجارب سالهاي گذشته وبكارگيري اتوبوس لازم آمادگي داريم باهماهنگي مسئولين مربوطه ،زائرين بارگاه منورسيدالشهدا(ع) استان راجابجا نماييم
وي افزود:سال گذشته تعداد701دستگاه اتوبوس براي جابجايي زائران اعزامي ازاستان براي شركت درمراسم اربعين حسيني  اختصاص يافت  وامسال نيزپيشبيني مي كنيم همين تعداداتوبوس براي جابجايي زواراختصاص يابد
وي باقدرداني ازخدمات وزحمات بخش حمل ونقل دراربعين گذشته  افزود : مسئولان ،كاركنان  ،رانندگان وخدمه  شركت هاي مسافربري استان باارادت به ساحت حضرت اباعبدالله الحسين (ع) تمامي توان خودرابراي  خدمت به زواربارگاه نوراني آن حضرت بكارخواهندبست
علم تصريح كرد:امسال هم همانندسال گذشته شركت هاي مسافربري استان درروزهاي  منتهي به اربعين وبعدازآن ازبكارگيري سرويس درمسيرهاي كم ازدحام جلوگيري مي كنندوباادغام سفرهاي كم مسافر درهمديگر، ناوگان لازم رابراي مشتاقان به سفر به كربلا فراهم مي كنند
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان افزود:براي رفاه وايمني بيشترزواراربعين ازشركت هاي مسافربري خواسته شده  نسبت به رفع نواقص اتوبوس هاي خودوانجام معاينه فني قبل ازسفراقدام كنند
وي گفت:براي نظارت برحسن اجراي قوانين واطمينان ازآمادگي ناوگان براي جابجايي زوار ،كارشناسان حمل ونقل ومديران شركت هاي مسافربري درطول اجراي طرح درپايانه هاي مسافري حضورمي يابند
علم اضافه كرد: درمدت اجراي طرح اربعين همچنين  انجام هرگونه سرويس دربستي بوسيله شركت هاي مسافري ممنوع مي گردد تاخللي درجابجايي زائرين استان پيش نيايد
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان بااشاره به ضرورت پرهيزاز  مراجعه انفرادي زائرين اربعين حسيني به پايانه هاي مسافري تاكيدكرد: شركت هاي مسافري وتشكلهاي صنفي مربوطه جهت يكپارچه سازي خدمات خودفقط باهيات هاي شناخته شده وداراي مجوزهمكاري  مي كنند.مشخصات:
نظرات: *