پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیطرح ادغام رهداري وحمل ونقل جاده اي استان بوشهراجرايي مي شود

تاریخ انتشار: 1395/06/09

به زودي طرح ادغام بخش راهداري وحمل ونقل جاده اي استان اجرايي  مي شود وتشكيلات جديداداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي  آغاز بكارخواهدكرد
سيدحميدرضاعلم مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان كه به مناسبت هفته دولت درجمع خبرنگاران سخن مي گفت باتبريك هفته دولت وگرامي داشت يادوخاطره شهيدان رجايي وباهنر افزود:باابلاغ وزارت راه وشهرسازي ودرراستاي ايجادمديريت واحد،بهره وري بيشترويكپارچه سازي خدمات راهداري وبخش حمل ونقل جاده اي  تشكيلات جديداداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي  دراستانها رسماآغازبكارخواهدكرد
وي افزود:براساس طرح جديد بخش راهداري ازاداره كل راه وشهرسازي جداوبه بخش حمل ونقل جاده اي ملحق مي شودتا توان وامكانات هردوبخش تحت مديريت واحد درخدمت ايمني بيشترعبورومرور مردم قرارگيرد
علم تصريح كرد:تمامي مقدمات لازم فراهم شده وباايجادكميته اي زيرنظرسازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي كشور،كارنقل وانتقال نيروها ،ساختمان ،ماشين آلات وامكانات هردومجموعه به مراحل پاياني رسيده وآماده اجراي اين مهم دراستان هستيم
مديركل حمل ونقل وپايانه هاهمچنين درجمع اصحاب رسانه گفت:تايكماه آينده پروژه نصب تعداد37دستگاه دوربين هوشمندكنترل سرعت  درمحورهاي ارتباطي استان اجرايي  مي شود تا بااحتساب 15دستگاه  دوربين موجود تعداددوربين هاي هوشمند كنترل سرعت دراستان به 52 دستگاه برسد
 وي افزود :بانصب اين  تعداددوربين ، تقريبا همه محورهاي اصلي وشرياني استان تحت پوشش اين سامانه قرارگرفته وسرعت خودروهاكه همواره يكي ازدلايل بروزحوادث جاده اي بوده تحت كنترل قرارمي گيرد
علم همچنين گفت:درراستاي ارائه خدمات بهينه به مردم،رانندگان ومسافران تعداد12مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي تاكنون درمحورهاي ارتباطي استان به بهره برداري رسيده وهمين تعدادهم درحال ساخت است كه بانهايي شدن عمليات ساختماني اين مجتمع ها خدمات موردنيازمردم درهمه محورهافراهم مي گردد
مديركل حمل ونقل وپايانه هاازاحداث پايانه لجستيك بوشهرخبردادوگفت:باتوجه به طرح توسعه بندربوشهر وهمچنين مباحث مربوط به منطقه آزادتجاري ،طرح احداث پايانه لجستيك بوشهربااختصاص زمين واردمراحل تازه اي شده وطرح احداث اين پايانه درجوارجزيره نگين اجرايي مي شود
 وي درپاسخ سوال يكي ازخبرنگاران درموردوضعيت نامناسب پايانه مسافر  بخش ميني بوسي بوشهرگفت:اساسا ساخت پايانه مسافري ازوظايف شهرداري هامي باشدوبخش حمل ونقل سياست گذاروناظرفعاليت شركت هاي حمل ونقل مسافر مستقردرپايانه ها مي باشدامابااين وجوددرتمامي سالهاي اخيربا رايزني با فرماندار،شهردارومسئولان مربوطه موضوع احداث پايانه مسافري راپيگيري كرده ايم
علم اضافه كرد:سياست جديدسازمان جايگزيني خودروي ون وسواري كرايه بين شهري باميني بوس ها درمسيرهاي كوتاه بين شهري است وآمادگي داريم درصورت مراجعه مالكان ميني بوسهاي فرسوده ،باارايه تسهيلات كم بهره نسبت به نوسازي آنهااقدام كنيم
مديركل حمل ونقل وپايانه هاگفت: استان بوشهربابرخورداري از اتوبوسهاي پيشرفته ي  وي آي پي و با ميانگين عمرزيرپنج سال يكي ازجوانترين ومجهزترين ناوگان اتوبوسي كشورراداراست وبه منظوراريه خدمات بهينه به مردم به تمامي نقاط كشورازجمله شهرهاي زيارتي مشهدوقم سرويس دهي مي كندمشخصات:
نظرات: *