پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیدومين همايش سيستم هاي حمل نقل هوشمند برگزارمي شود

تاریخ انتشار: 1395/06/02

دومين همايش سيستم هاي حمل ونقل هوشمندits)) بهمن ماه سال جاري درتهران برگزارمي شود
سيدحميدرضاعلم مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان بااعلام اين مطلب افزود:باهدف افزايش ايمني ،بهبودمديريت حمل ونقل وارتقاء سامانه هاي موجود،دومين همايش سيستم هاي حمل ونقل هوشمندIts)  )به همت مركز مديريت راههاي سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي كشور،بهمن ماه سال جاري درتهران برگزار مي شود
وي افزود: يكپارچگي  حمل ونقل هوشمند درون وبرون شهري،افزايش تعامل وهمكاري دستگاههاي مرتبط ،تسهيل ارتباط مراكزعلمي وپژوهشي بامراكز تصميم گيري درحوزه ايمني وجلب وافزايش مشاركت بخش خصوصي نيز بخش ديگري از اهداف همايش دوروزه سيستم هاي حمل ونقل هوشمند( itsا )ست
مديركل حمل ونقل وپايانه هاافزود: به روال وسياق همايش سال گذشته مركز مديريت راههاي كشور،امسال نيز مقالات برترهمايش علاوه بردريافت جايزه،درنشريات علمي وپژوهشي معتبرچاپ مي شود
وي تصريح كرد:براي آگاهي دانشجويان ،اساتيد ومسئولان پارك هاي علمي وفن آوري و مشاركت مراكز علمي وپژوهشي استان درهمايش مذكور پوسترفراخوان مقاله به تعداد كافي چاپ وتوزيع شده است
علم گفت: استان بوشهريكي ازاستانهاي پيشرودراستفاده از فن آوري حمل ونقل هوشمنداست وتلاش مي كنيم زمينه مشاركت صاحبنظران،مسئولان ومديران مرتبط باحوزه حمل ونقل وايمني رادردومين همايش  سيستم هاي حمل ونقل هوشمندفراهم آوريم
مديركل حمل ونقل وپايانه ها اضافه كرد:سيستم هاي حمل ونقل هوشمند يكي ازكارآمدودرعين حال مقرون به صرفه ترين شيوه ها و روش هابر اي مديريت حمل ونقل وجريان ترافيك دردنياست كه خوشبختانه مدتي است درايران وازجمله استان بوشهربكارگرفته مي شود
وي گفت : امروزه بسياري ازخدمات حمل ونقل استان ازجمله نظارت برگلوگاههاي ترافيكي،كنترل سرعت، توزين بدون توقف كاميونهاي حامل بار ،فروش بليت مسافرت وترددشمارجاده اي به كمك سامانه هاوسيستم هاي نوين حمل ونقل هوشمند انجام مي شود.
                   


مشخصات:
نظرات: *