پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیتمامي امكانات امدادي،اورژانسي وحمل ونقلي استان بوشهردرخدمت مسافران نوروزي

تاریخ انتشار: 1394/12/15

 


 
 

براي رفاه وآسايش مسافران درايام نوروز وتردد ايمن وكم خطرمسافرتهاي نوروزي، تمامي امكانات امدادي،اورژانسي،حمل ونقلي وخدماتي استان بوشهربسيج مي شود

سيدحميدرضاعلم مديركل حمل ونقل وپايانه هاودبيركميته خدمات سفراستان  درجلسه هماهنگي دستگاهاي مسئول بااعلام اين مطلب افزود: به منظورارايه خدمات بهينه به مسافران نوروزي وايمني بيشتردرمسافرتهاي ايام تعطيلات نوروز ،تمامي امكانات دراختيارپليس راه،راهنمايي ورانندگي،هلال احمر،اورژانس،شهرداري،شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي،راه وشهرسازي ،بنادروكشتيراني ،بيمه ،حمل ونقل وخدمات امدادجاده اي بسيج مي شوندتاانشالله درايام نوروزمردم سفرايمن وبي خطري داشته باشند

وي افزود:پيشبيني مي شودباتوجه به بارندگي مناسب امسال ووجودطبيعت سرسبزوهمچنين وجودجاذبه گردشگري وتجاري استان ،امسال مسافران بيشتري بوشهررابعنوان مقصدنوروز گردي انتخاب كنندكه لازم است مسئولان مربوطه درحوزه سفرخصوصادربخش ايمني مراقبت لازم درطول محورهاي ارتباطي لحاظ نمايند

دبيركميته خدمات سفراستان تاكيدكرد:استان بوشهربدليل همجواري باخليج فارس ووجودساحل طولاني دربخش سفردريايي نيزفعال است كه بايدمسئولان مربوطه بابكارگيري .وسيله سفرمناسب ونظارت لازم  برآنها زمينه ايمني  مسافرت  مردم دربخش تفريحي وجابجايي بين بنادروجزايررافراهم آورند

علم تصريح كرد:دربخش حمل ونقل جاده اي تمهيدات لازم پيشبيني شده وبراي دسترسي مردم وجلوگيري ازمسافرتهاي غيرضروردرون شهري ،پيش فروش اينترنتي بليت مسافرتهاي نوروزي باناوگان عمومي ازيازدهم اسفندشروع شده وازهجدهم اسفندنيزبليت مسافرت  باناوگان عمومي بصورت دستي وحضوري دردفاتر شركت هاي حمل ونقل مسافرعرضه مي گردد

مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان گفت: باتوجه به اين كه بخش قابل توجهي ازمسافران نوروزي خدمات موردنيازي خود راازمجتمع هاي خدماتي رفاهي ،بين راهي تهيه مي كنند،براي اطمينان ازخدمات اينگونه مراكز كميته اي متشكل ازستاداقامه نماز،حمل ونقل،شركت ملي پخش فراورده اي نفتي وميراث فرهنگي وگردشگري,تعزيرات حکومتي و مرکز بهداشت تاقبل ازشروع تعطيلات نوروزي به صورت هفتگي وباشروع تعطيلات به صورت روزانه خدمات رستوران ،نمازخانه وسرويس هاي بهداشتي راكنترل ودرصورت مشاهده تخلف برخورد مي كنند

وي افزود:براي نظارت برترددناوگان عمومي خصوصاناوگان اتوبوسي، درطول تعطيلات نوروزي  گشت هاي مشترك حمل ونقل وپليس راه ايجادمي شودوبه صورت  ميداني اينگونه ناوگان راكنترل مي نمايد

علم اضافه كرد:حدود250دستگاه ناوگان اتوبوسي ملكي استان ونزديك به 200دستگاه ناوگان اتوبوسي مهمان ازسايراستانها بهمراه ناوگان ميني بوسي وسواري كرايه استان باآمادگي كامل درخدمت مردم هستند وبي وقفه به جابجايي مردم ومسافران نوروزي خواهندپرداخت

دبيركميته خدمات سفراستان تاكيدكرد:درطول تعطيلات نوروزي، همچنين مركز مديريت راههاي اداره كل حمل ونقل وپايانه هابربرخورداري ازتعداد16دستگاه سامانه دوربين نظارت تصويري جاده اي،15دستگاه سامانه دوربين كنترل سرعت،48دستگاه ترددشماربرخط  الكترونيكي و2دستگاه باسكول درحال حركت به پايش وكنترل رخدادهاي جاده اي مي پردازد واطلاعات لازم را دراختيارمسئولان مربوطه قرارمي دهند

درجلسه هماهنگي خدمات سفراستان همچنين مسئولان ونمايندگان پليس راه،هلال احمر،اورژانس،شهرداري،راه وشهرسازي،شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ،شركت هاي بيمه،راهنمايي ورانندگي وشركت هاي امدادخودرويي ضمن برشمردن توانمديهاي خودبرارايه خدمات بهينه ومطلوب به مسافران نوروزي تاكيدكردند


 
 
 

برچسب ها:مشخصات:
نظرات: *