پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبرپايي ايستگاه صلواتي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان بوشهربه مناسبت 22بهمن

تاریخ انتشار: 1394/11/22

به منظورپاسداشت ارزشهاي انقلاب اسلامي وگرامي داشت يادوخاطره شهداي انقلاب اسلامي  ،اداره كل حمل ونقل وپايانه هادرمسيرراهپيمايي 22بهمن بوشهرايستگاه صلواتي برپاكرد
سيدحميدرضاعلم مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان بااعلام اين مطلب افزود:باهدف مشاركت بخش حمل ونقل جاده اي درجشن سالگردپيروزي انقلاب اسلامي وپاسداشت ارزشهاي انقلاب،پايگاه مقاومت شهداي حمل ونقل جاده اي اين اداره كل اقدام به برپايي ايستگاه صلواتي درمسرراهيمايي 22بهمن بوشهرنمود
وي افزود: همزمان نيزكاركنان اداره كل حمل ونقل جاده اي بهمراه خانواده هاي خود دوشادوش اقشارمختلف مردم درجشن سالگردپيروزي انقلاب شركت كردند
علم تصريح كرد:درايستگاه صلواتي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاعلاوه برتوزيع شربت وشيريني بين راهپيمايان،تعداديكهزارپرچم سه رنگ جمهوري اسلامي نيز توزيع شد
مديركل حمل ونقل وپايانه هاافزود:باتوجه به مشاركت كودكان درراهپيمايي 22بهمن ،تعداد500بسته آموزشي شامل 2هزارجلدكتاب وهمين تعدادبادكنك دررنگهاي مختلف به خردسالان شركت كننده دراهپيمايي اهدا شد
وي گفت:باتوجه به استقبال  وحضورمردم درايستگاه صلواتي اداره كل حمل ونقل وپايانه ها تعدادپانصددست كاورمخصوص ديددرشب براي موتورسواران نيز توزيع شد.
 


مشخصات:
نظرات: *