پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیهمايش منطقه اي قوانين ومقررات استخدامي سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي كشور دربوشهر

تاریخ انتشار: 1394/10/06

 

​​همايش دوروزه قوانين ومقررات استخدامي سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي  كشورباحضورمعاون  توسعه مدير يت ومنابع ومديركل منابع انساني،پشتيباني و رفاه  اين سازمان دربوشهربرگزارشد  

درآيين آغازبكار همايش مذكورمهندس بمانا معاونت توسعه مديريت ومنابع سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي كشورضمن اظهارخرسندي ازحضورمجدد دربوشهرگفت: برگزاري اينگونه همايش ها كه باهدف تبيين وتشريح قوانين ومقررات استخدامي انجام ميشود موجب آشنايي بيشترمسئولان حوزه اداري و پشتيباني باقوانين ومقررات جديد مي گردد

وي همچنين افزود: همايش منطقه اي قوانين ومقررات استخدامي سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي اين امكان رابراي شركت كنندگان فراهم مي آورد تا مسائل ومشكلات حوزه خودرادرحضورمسئولان حوزه اداري و مالي مطرح وچاره انديشي كنند.معاونت توسعه مديريت ومنابع سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي تصريح كرد:يكي ازمشكلاتي كه اكثراستانها باآن مواجهه هستندموضوع عدم مطابقت چارت سازماني ابلاغ شده بانيروي موجوددرسازمان استانهاست كه باابلاغ چارت جديداين مشكل مرتفع خواهدشد

مهندس بمانا با تاكيد براهميت وهزينه اي كه سازمان راهداري براي اينگونه همايش متقبل ميشود گفت : مسئولان بايدبادرك شرايط وتنگناههاي موجودفعالانه درمباحث  و مباني مطرح شده درهمايش شركت كنند.درهمايش دوروزه قوانين ومقررات استخدامي كشوردربوشهرهمچنين مهندس گودرزمحمودي  مديركل منابع انساني، پشتباني و رفاه سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي  طي سخناني گفت:باابلاغ چارت تشكيلاتي جديدسازمان راهداري در آينده  نزديك موضوع عدم توازن نيرودراستانها مرتفع مي شود

وي افزود: چارت جديد سازماني دربرگيرنده نيازهاي واقعي سازمان استانهاست وبااجراي آن مشكل مازاد و يا كمبود نيرو مرتع مي شود

همچنين سيدحميدرضاعلم مديركل حمل ونقل پايانه هاي استان بوشهرضمن تبريك 26آذرسالروز ملي حمل ونقل ورانندگان براهميت برگزاري  همايش منطقه اي قوانين ومقررات استخدامي  سازمان راهداري وحمل ونقل دربوشهرتاكيدكردوافزود:بايدتلاش كنيم اين همايش به اهداف تعيين شده دست يابد.وي حضورمعاون توسعه مديريت ومنابع ومديركل منابع انساني، پشتيباني و رفاه رادرهمايش منطقه اي قوانين واستخدامي  را نشان ازاهميت اين همايش براي مسئولان سازمان دانست وازشركت كنندگان خواست بااستفاده ازموضوعات مطرح شده براي چالش هاي پيش روچاره انديشي كنندگفتني است همايش منطقه اي قوانين ومقررات استخدامي سازمان راهداري وحمل ونقل  جاده اي كشورباحضورنمايندگان استانهاي اذربايجان شرقي وغربي،فارس،زنجان،خوزستان،سيستان وبلوچستان،همدان،كرمانشاه،چهارمحال بختياري،كردستان،گيلان،كهگيلويه وبويراحمدوستادمركزي بمدت دوروز دربوشهربرگزارشد.


 


مشخصات:
نظرات: *