پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیگرامی داشت روز حمل و نقل و رانندگان در بوشهر

تاریخ انتشار: 1394/09/29

 

​درمراسمي باحضور استاندار بوشهر ،مديران كل دستگاههاي اجرايي ،اعضاي شوراي حمل ونقل وجمعي ازرانندگان ودست اندركاران  بخش حمل ونقل  استان  روز حمل ونقل ورانندگان دربوشهرگرامي داشته شد

 دراين آيين دكترسالاري استانداربوشهر طي سخناني باتبريك 26 آذر روز حمل و نقل و رانندگان گفت: بخش حمل ونقل جاده اي ازجمله بخش هاي مهم جامعه وبه مثابه خون دررگهاي شريانهاي اقتصادي كشور است كه باكاركرد صحيح آن سايربخشهاي جامعه نيزبه درستي به حركت درمي ايند.وي باتوجه به زيرساخت هاي مناسب بخش حمل ونقل دراستان گفت: باوجود بزرگراهها ،تاسيسات مناسب ،ناوگان وسايرزيرساخت هاي حمل ونقلي ،استان بوشهرازوضعيت مناسبي درحوزه حمل ونقل برخورداراست.استانداربوشهرتصيرح كرد: نزديك به چهارصدكيلومتربزرگراه جديد دراستان دردست احداث است كه بااتمام آنها استان بوشهرجزومحدوداستانهايي است كه تقريباتمام راههاي اصلي آن چهارخطه مي شود

دكترسالاري افزود: تايكماه اينده وبانهايي شدن قرارداداحداث خروجي دوم بوشهرزمين مناسب نيز درجواراين بزرگراه براي احداث شهرك حمل ونقل باردراختيارمسئولان حمل ونقل قرارمي گيرد تااباحداث شهرك حمل ونقل زمينه توسعه متوازن بخش حمل ونقل وبندرفراهم شود

وي باتوجه به تاثيرشگرف مجتمع هاي خدماتي رفاهي  بين راهي بروضعيت گردشگري وحمل ونقل استان گفت: مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي بايد بابهترين الگو،معماري وبستروچشم انداززيباكنارمحورهاي ارتباطي ساخته شوند ومسئولان حمل ونقل ازساخت مجتمع هاي بي كيفيت جلوگيري كنند.

دراين مراسم همچنين سيدحميدرضاعلم مديركل حمل ونفل وپايانه هاي استان طي سخناني باگرامي داشت ياد وخاطره شهداي حمل ونقل جاده اي دردوران دفاع مقدس گفت:روزحمل ونقل ورانندگان يادآور تجلي عزم واراده رانندگاني بودكه درسالهاي دفاع مقدس بالبيك به نداي ولي امرخود به سوي بنادروجبهه هاي حق عليه باطل شتافتندوبابذل جان ومال خود دين خودرابه اسلام وانقلاب اداكردندوي افزود:بخش حمل ونقل جاده اي درمقطع كنوني  خصوصااربعين امسال نيز باجابجايي 3ونيم ميليون زايراربعين حسيني حماسه ديگري خلق كردند وبااثبات وفاداري خودبه نظام جمهوري اسلامي واهل بيت (ع)برگ زرين ديگري ازخدمت به مردم راورق زدند

علم تصريح كرد:حمل ونقل جاده اي استان بابرخورداري اززيرساخت ها،ناوگان وتاسيسات مناسب  نقش موثري درتوسعه استان ايفا نموده است.درمراسم  روز حمل ونقل ورانندگان  همچنين ازتعدادچهارده تن از رانندگان ،فعالان  ودست اندركاران حمل ونقل استان   تجليل وهدايايي به اهدا شد 


مشخصات:
نظرات: *